MP3

MP3

..
Loại Khác
Đại Tạng Kinh Tiểu Thừa 128kbps
Đại Tạng Kinh Tiểu Thừa 64kbps
HT Tuyên Hóa
Kinh
PS Định Hoằng
PS Tịnh Không
Sư Bà Hải Triều Âm
Thích Nữ Hương Nhũ
Thích Chân Hiếu
Thích Duy Lực
Thích Giác Khang
Thích Huệ Duyên Tụng Niệm
Thích Nhất Hạnh
Thích Pháp Hòa
Thích Phước Tiến
Thầy Thái Lễ Húc
Thích Thanh Từ
Thích Thiện Xuân Các Bài Sám Tụng
Thích Trí Huệ
Thích Trí Quảng
Thích Trí Thoát Tụng Niệm
CS Diệu Âm
CS Hồ Tiểu Lâm
CS Vọng Tây
101 Đóa Hoa Sen - Pháp Chơn Tử 128kbps
101 Đóa Hoa Sen - Pháp Chơn Tử 32kbps
101 Đóa Hoa Sen - Pháp Chơn Tử 64kbps
13 Vị Tổ Tịnh Độ
An Sĩ Toàn Thư
Báo Ứng Hiện Đời - Sư Cô Hạnh Đoan 128kbps
Báo Ứng Hiện Đời - Sư Cô Hạnh Đoan 64kbps
Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam 128kbps
Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam 64kbps
Chí Rộng Khắp Hư Không, Tình Từ Bi Tha Thiết - Cô Lưu Tố Vân 32kbps
Chí Rộng Khắp Hư Không, Tình Từ Bi Tha Thiết - Cô Lưu Tố Vân 64kbps
Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - CS Hoàng Niệm Tổ
Chơn Lý Tổ Sư Minh Đăng Quang 192kbps
Chơn Lý Tổ Sư Minh Đăng Quang 32kbps
Cô Ba Cháo Gà
Công Đức Phóng Sanh - PS Viên Nhân
Công Ơn Cha Mẹ - Sư Giác Thiện 128kbps
Công Ơn Cha Mẹ - Sư Giác Thiện 64kbps
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm - giọng miền bắc
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm - giọng nam
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm - giọng nữ
Đệ Tử Quy - Diễn Đọc 128kbps
Đệ Tử Quy - Diễn Đọc 32kbps
Đệ Tử Quy - Diễn Đọc 64kbps
Đệ Tử Quy & Câu Chuyện Số Mệnh
Đường Mây Qua Xứ Tuyết
Đường Mây Trên Đất Hoa - HT Hư Vân
Đường Về Cực Lạc - DPA đọc 128kbps
Đường Về Cực Lạc - DPA đọc 32kbps
Đường Về Cực Lạc - Quảng Âm đọc
Hải Hội Thánh Hiền - HT Hải Hiền 128kbps
Hải Hội Thánh Hiền - HT Hải Hiền 32kbps
Hải Hội Thánh Hiền - HT Hải Hiền 64kbps
Hành Trình Về Phương Đông 128kbps
Hành Trình Về Phương Đông 32kbps
Hiểu Về Trái Tim 128kbps
Hiểu Về Trái Tim 160kbps
Hiểu Về Trái Tim 224kbps
Hiểu Về Trái Tim 320kbps
Hiểu Về Trái Tim 64kbps
Hoa Mặt Trời 128kbps
Hoa Mặt Trời 64kbps
Hoa Sen Trên Tuyết
Hoa Trôi Trên Sóng Nước
Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm 128kbps
Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm 24kbps
Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm 32kbps
Hương Sen Vạn Đức - DPA đọc 128kbps
Hương Sen Vạn Đức - DPA đọc 64kbps
Hương Sen Vạn Đức - Quảng Âm đọc
Huong Thien Nikaya
Khai Thi Hang Tuan
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Tĩnh Am Đại Sư 128kbps
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Tĩnh Am Đại Sư 32kbps
Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải - Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Lăng Nghiêm - Thích Thông Phương
Kinh Nhân Quả 3 Đời Và Nhạc
Kinh Nhân Quả Sám Pháp - Sư Giác Thiện Sưu tập
Kinh Vô Lượng Thọ - Thiện Quang đọc
Ký Sự CS Hoàng Trung Xương Vãng Sanh 128kbps
Liên Hoa Hóa Sanh - PS Đạo Chứng
Liên Trì Cảnh Sách
Lá Thư Tịnh Độ - Ấn Quang Đại Sư 128kbps
Lá Thư Tịnh Độ - Ấn Quang Đại Sư 64kbps
Lễ Phật và Y Học - PS Đạo Chứng
Lời Vàng - Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
Mấy Điệu Sen Thanh
Ngữ Lục - Thiền Sư Hư Vân
Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo - SC Hạnh Đoan 64kbps
Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo - SC Hạnh Đoan 64kbps
Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo - SC Hạnh Đoan giọng đọc khác 64kbps
Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo - SC Hạnh Đoan giọng đọc khác 64kbps
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 128kbps
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 192kbps
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 64kbps
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 96kbps
Nhân Trung Hiếu Nghĩa - T Trí Huệ
Những Lời Phật Dạy
Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe 128kbps
Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe 64kbps
Niệm Phật Chỉ Nam
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - PS Đạo Chứng - DPA đọc 128kbps
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - PS Đạo Chứng - DPA đọc 32kbps
Niệm Phật Sám Pháp - HT Thích Thiền Tâm 128kbps
Niệm Phật Sám Pháp - HT Thích Thiền Tâm 24kbps
Niệm Phật Thập Yếu - HT Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Thập Yếu - HT Thích Thiền Tâm - DPA đọc 128kbps
Niệm Phật Thập Yếu - HT Thích Thiền Tâm - DPA đọc 32kbps
Niệm Phật Thoát Sinh Tử
PGHH Chuyện Vãng Sanh
Phật Học Cơ Bản
Phật Học Phổ Thông - HT Thích Thiện Hoa - Tâm Kiến Chánh đọc
Phật Học Tinh Yếu - HT Thích Thiền Tâm
Phật Học Và Y Học - PS Đạo Chứng (BS Quách Huệ Trân)
Phật Học Vấn Đáp - CS Lý Bỉnh Nam - TTQA đọc
Phật Pháp Nhiệm Màu - Chùa Hoằng Pháp 128kbps
Phật Pháp Nhiệm Màu - Chùa Hoằng Pháp 64kbps
Phật Pháp Tinh Yếu - HT Thích Thiền Tâm
Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa 128kbps
Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa 32kbps
Phật Học Vấn Đáp - CS Lý Bỉnh Nam 128kbps
Phật Học Vấn Đáp - CS Lý Bỉnh Nam 32kbps
Phật Học Vấn Đáp - CS Lý Bỉnh Nam 64kbps
Quy Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - CS Lý Bỉnh Nam 128kbps
Quy Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - CS Lý Bỉnh Nam 32kbps
Sấm Giảng Người Đời - Sư Vải Bán Khoai
Ông Thanh Sĩ 128kbps
Thay Đổi Cách Nhìn Về Kinh Địa Tạng 128kbps
Thay Doi Cach Nhin Ve Kinh Dia Tang 64kbps
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên diễn đọc DPA
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên diễn đọc Hạnh Quang
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật - Hoàng Niệm Tổ 128kbps
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật - Hoàng Niệm Tổ 64kbps
Thập Thiện Nghiệp - Sư Giác Thiện 128kbps
Thập Thiện Nghiệp - Sư Giác Thiện 64kbps
Thập Đại Đệ Tử Truyện
Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư
Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư 64kbps
Tiểu Sử HT Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Cảnh Ngữ - ĐS Hành Sách 128kbps
Tịnh Độ Cảnh Ngữ - ĐS Hành Sách 32kbps
Tịnh Độ Thập Nghi Luận - ĐS Trí Giả
Tịnh Độ Vựng Ngữ - ĐS Châu Hoằng 128kbps
Tịnh Độ Vựng Ngữ - ĐS Châu Hoằng 32kbps
Tọa Đàm Ăn Chay Vì Chính Mình
Triết Lý Nhà Phật, Đời Là Vô Thường
Tụng Kinh Vô Lượng Thọ - PS Ngộ Thông
Tướng Do Tâm Sanh Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2010 - CS Lưu Tố Vân
Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển tập - Thiện Quang đọc 128kbps
Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển tập - Thiện Quang đọc 64kbps
Tây Phương Xác Chỉ - Giác Minh Diệu Hạnh BT
Vi Diệu Pháp - SC Tâm Tâm
Đạo Phật Siêu Khoa Học
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên 32kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên 64kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục 128kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục 64kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 1 112kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 1 56kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 2 128kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 2 192kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 2 64kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 2 96kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 3 128kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 3 192kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 3 64kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 4 128kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 4 192kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 4 64kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên 128kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên 64kbps
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 64kbps
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 96kbps
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Thượng Hải