ph.tinhtong.vn


16/10Xem thông tin các bài mới và update

27/09Nghe online và tải MP3 Phật Pháp
16/10Audio Youtube - Nghe âm thanh audio tiết kiệm dung lượng data gói cước 3G/4G băng thông internet
Hình Phật, Bồ Tát khổ lớn, chất lượng cao, rất đẹp
Video Phim Phật Pháp & Thuyết Giảng
Tìm kiếm

ftp://ph.tinhtong.vn - Download MP4, MP3, DVD (.iso), VCD (.nrg), MPG, PDF, DOC, JPG, ...
15/10Tất cả link download TXT HTML trong ftp://ph.tinhtong.vn
Ổ cứng HDD 2 - Download DVD Phim, Hoạt Hình, Nhạc, Cải Lương...
Hướng dẫn sử dụng FileZilla Client để download tại ftp://ph.tinhtong.vn
Download FileZilla Client
Server 1 - Download MP4 tinhkhongphapngu.net, giữ phím Alt khi kích chuột vào các link để dễ dàng tải xuống
04/06Server 2 - Download MP4 tinhkhongphapngu.net, giữ phím Alt khi kích chuột vào các link để dễ dàng tải xuống
Download MP3 tinhkhongphapngu.net
Download MP3 Khai Thị Ngắn
06/06Download MP4 Video từ Youtube
01/03Phần mềm Rename Copy Folder 5.8 (Đổi tên số thứ tự thư mục và copy đến thẻ nhớ, USB)
Phần mềm Drive Sort v1.242 (Sắp xếp đúng thứ tự A-Z, 1-9 các thư mục và files đang sẵn có trên thẻ nhớ, USB)
16/10Lấy link video trong Youtube Playlist

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 600 tập (Kinh Vô Lượng Thọ lần 11)
09/10Kinh Vô Lượng Thọ 374 tập (Kinh Vô Lượng Thọ lần 10)
Kinh Vô Lượng Thọ 29 tập (Kinh Vô Lượng Thọ lần 9, năm 1994)
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa 289 tập
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh 80 tập
07/09Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Thầy Thái Lễ Húc giảng
Liễu Phàm Tứ Huấn
Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương
Nhận Thức Phật Giáo
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký
Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Cát Tường Vân Tỳ Kheo Chương
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm 11: Tịnh Hạnh Phẩm
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng
Ý Nghĩa Chân Thật Của 'Bổn Nguyện Niệm Phật'
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng - Như Hòa dịch
Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký
Học Vi Nhân Sư, Hành Vi Thế Phạm
Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Niệm Phật Tâm Ðịa Công Phu
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược
Tịnh Tông Nhập Môn
Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký
Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (tập 1 - 15)
Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Đức Thái Thượng Lão Quân
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức tập 1 - 4 - Cô Trần Tịnh Du
Diệu Pháp Chữa Bệnh, Bí Quyết Mạnh Khỏe & Trường Thọ
Loạt Ảnh Kỷ Niệm Chặng Đường 60 Năm Hoằng Pháp
13/05Nữ Đức Vi Yếu - Cô Trần Tịnh Du

Danh sách video HT Tịnh Không giảng

Liên hệ