MP3 Audio Phật Pháp

Loại Khác
Kinh Điển Đại Thừa
Đại Tạng Kinh Nam Truyền 128kbps
Đại Tạng Kinh Nam Truyền 64kbps
Giới Luật
Nhạc
Thích Trí Thoát Tụng Niệm
Thích Huệ Duyên Tụng Niệm
Thích Thiện Xuân Các Bài Sám Tụng
Tụng Niệm khác
tinhkhongphapngu - HT Tịnh Không
PS Tịnh Không
Đức Đạt Lai Lạt Ma
HT Tuyên Hóa
Đại Sư Ấn Quang
Thầy Thái Lễ Húc (PS Thành Đức)
PS Định Hoằng
PS Đạo Chứng (BS Quách Huệ Trân)
HT Tinh Vân
Thiền Sư Ajahn Chah
Thiền Sư Sayadaw U Jotika
HT Thích Thiền Tâm
TT Thích Pháp Hòa
TT Thích Phước Tiến
ĐĐ Thích Trí Huệ
HT Thiền Sư Thích Duy Lực
HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
HT Thiền Sư Thích Thanh Từ
HT Thích Trí Quảng
TT Thích Trí Siêu
HT Thích Minh Thông
Thích Chân Hiếu
HT Thích Giác Khang
TT Thích Trúc Thông Phổ
Sư Bà Hải Triều Âm
NS Thích Nữ Hương Nhũ
SC Giác Lệ Hiếu
CS Hoàng Niệm Tổ
CS Lý Bỉnh Nam
CS Lưu Tố Vân
CS Diệu Âm
CS Hồ Tiểu Lâm
CS Dương Thục Phân
CS Vọng Tây
Ông Thanh Sĩ 128kbps
13 Vị Tổ Tịnh Độ
101 Đóa Hoa Sen - Pháp Chơn Tử 32kbps
101 Đóa Hoa Sen - Pháp Chơn Tử 64kbps
101 Đóa Hoa Sen - Pháp Chơn Tử 128kbps
An Sĩ Toàn Thư
An Sĩ Toàn Thư (ATKV biên tập)
Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ 128kbps
Báo Ứng Hiện Đời - Sư Cô Hạnh Đoan 64kbps
Báo Ứng Hiện Đời - Sư Cô Hạnh Đoan 128kbps
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm - giọng miền bắc
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm - giọng nam
Cẩm Nang Tu Đạo - HT Quảng Khâm - giọng nữ
Cảm Ứng Thiên Vựng Biên 64kbps
Chơn Lý Tổ Sư Minh Đăng Quang 32kbps
Chơn Lý Tổ Sư Minh Đăng Quang 192kbps
Chuyển Họa Thành Phúc - Nguyễn Minh Tiến dịch 64kbps
Chuyển Họa Thành Phúc - Nguyễn Minh Tiến dịch 128kbps
Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam tập 1 64kbps
Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam tập 1 128kbps
Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam tập 2
Chuyện Vãng Sanh Tập 3
Cô Ba Cháo Gà
Con Người Là Có Thể Dạy Tốt Được - Thầy Giáo Tạ Diệc Huy 64kbps
Con Người Là Có Thể Dạy Tốt Được - Thầy Giáo Tạ Diệc Huy 128kbps
Công Đức Phóng Sanh - PS Viên Nhân
Công Ơn Cha Mẹ - Sư Giác Thiện 64kbps
Công Ơn Cha Mẹ - Sư Giác Thiện 128kbps
Danh Tăng Và Cư Sĩ Tịnh Độ
Đạo Phật Siêu Khoa Học
Đệ Tử Quy - Diễn Đọc 32kbps
Đệ Tử Quy - Diễn Đọc 64kbps
Đệ Tử Quy - Diễn Đọc 128kbps
Đệ Tử Quy Đạo Làm Con - Nhóm Tịnh Nghiệp dịch
Đệ Tử Quy & Câu Chuyện Số Mệnh
Đường Mây Qua Xứ Tuyết
Đường Mây Trên Đất Hoa - HT Hư Vân
Đường Về Cực Lạc - Quảng Âm đọc
Đường Về Cực Lạc - DPA đọc 32kbps
Đường Về Cực Lạc - DPA đọc 128kbps
Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ - HT Thích Giác Thông
Hòa Thượng Hải Hiền
Hải Hội Thánh Hiền - HT Hải Hiền 32kbps
Hải Hội Thánh Hiền - HT Hải Hiền 64kbps
Hải Hội Thánh Hiền - HT Hải Hiền 128kbps
Hành Trang Cho Ngày Cuối (Sức Chung Tu Tri) - PS Thế Liễu
Hiểu Về Trái Tim - Thích Minh Niệm 64kbps
Hiểu Về Trái Tim - Thích Minh Niệm 128kbps
Hiểu Về Trái Tim - Thích Minh Niệm 320kbps
Hoa Mặt Trời 64kbps
Hoa Mặt Trời 128kbps
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - Bành Tế Thanh
Hoa Sen Trên Tuyết
Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm dịch (PATL thu âm)
Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm dịch 24kbps
Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm dịch 32kbps
Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm dịch 128kbps
Hương Sen Vạn Đức - HT Thích Trí Tịnh - Quảng Âm đọc
Hương Sen Vạn Đức - HT Thích Trí Tịnh - DPA đọc 64kbps
Hương Sen Vạn Đức - HT Thích Trí Tịnh - DPA đọc 128kbps
Hương Thiền Nikaya
Khai Thị Hàng Tuần
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Tĩnh Am Đại Sư 32kbps
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Tĩnh Am Đại Sư 128kbps
Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải - Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Lăng Nghiêm - Thích Thông Phương
Kinh Nhân Quả Sám Pháp - Sư Giác Thiện Sưu tập
Ký Sự CS Hoàng Trung Xương Vãng Sanh 128kbps
Làm Sao Xây Dựng Quan Hệ Hai Giới Hòa Hợp Tôn Trọng - Thầy Thái Lễ Húc và Cô Lý Việt 64kbps
Làm Sao Xây Dựng Quan Hệ Hai Giới Hòa Hợp Tôn Trọng - Thầy Thái Lễ Húc và Cô Lý Việt 128kbps
Liên Tông Bảo Giám - Ưu Đàm ĐS
Liên Trì Cảnh Sách
Lược Sử Tổ Sư Tịnh Độ Tông 64kbps
Lược Sử Tổ Sư Tịnh Độ Tông 128kbps
Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm
Mấy Điểm Trọng Yếu Cho Người Niệm Phật - Tâm Ngộ
Mấy Điệu Sen Thanh
Nếu Muốn Phật Pháp Hưng Chỉ Tăng Tán Thán Tăng - Dịch giả Diệu Âm 64kbps
Nếu Muốn Phật Pháp Hưng Chỉ Tăng Tán Thán Tăng - Dịch giả Diệu Âm 128kbps
Nghiên Cứu Học Tập Tam Tự Kinh - CS Từ Tỉnh Dân 64kbps
Nghiên Cứu Học Tập Tam Tự Kinh - CS Từ Tỉnh Dân 128kbps
Ngữ Lục - Thiền Sư Hư Vân
Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo - SC Hạnh Đoan 64kbps
Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo - SC Hạnh Đoan 64kbps
Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo - SC Hạnh Đoan giọng đọc khác 64kbps
Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo - SC Hạnh Đoan giọng đọc khác 64kbps
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 64kbps
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 96kbps
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 128kbps
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 192kbps
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh - Thích Thiện Phụng
Những Lời Phật Dạy
Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe 64kbps
Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe 128kbps
Niệm Phật Chỉ Nam
Niệm Phật Thoát Sinh Tử 128kbps
Niệm Phật Thoát Sinh Tử 32kbps
PGHH Chuyện Vãng Sanh
Pháp Ngữ Vạn Đức - HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Cơ Bản
Phật Học Phổ Thông - HT Thích Thiện Hoa - Tâm Kiến Chánh đọc
Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa 32kbps
Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa 128kbps
Phật Pháp Nhiệm Màu - Chùa Hoằng Pháp 64kbps
Phật Pháp Nhiệm Màu - Chùa Hoằng Pháp 128kbps
Phật Pháp Và Môn Trì Danh Niệm Phật - Tịnh Khôi
Sấm Giảng Người Đời - Sư Vải Bán Khoai
Tác Hại Nghiêm Trọng Của Phóng Túng Tình Dục - Tiến Sĩ Bành Hâm
Tây Phương Xác Chỉ - Giác Minh Diệu Hạnh BT
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên diễn đọc DPA
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên diễn đọc Hạnh Quang
Thân Giáo Của HT Tịnh Không 64kbps
Thân Giáo Của HT Tịnh Không 128kbps
Thập Đại Đệ Tử Truyện
Thập Thiện Nghiệp - Sư Giác Thiện 64kbps
Thập Thiện Nghiệp - Sư Giác Thiện 128kbps
Thay Đổi Cách Nhìn Về Kinh Địa Tạng 64kbps
Thay Đổi Cách Nhìn Về Kinh Địa Tạng 128kbps
Tịnh Độ Cảnh Ngữ - ĐS Hành Sách 32kbps
Tịnh Độ Cảnh Ngữ - ĐS Hành Sách 128kbps
Tịnh Độ Hoặc Vấn - Thiên Như Duy Tắc
Tịnh Độ Quyết Nghi - Trí Giả Đại Sư
Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Trí Giả Đại Sư 320kbps
Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Trí Giả Đại Sư 32kbps
Tịnh Độ Vựng Ngữ - ĐS Châu Hoằng 32kbps
Tịnh Độ Vựng Ngữ - ĐS Châu Hoằng 128kbps
Tịnh Tu Tiệp Yếu
Tọa Đàm Ăn Chay Vì Chính Mình
Triết Lý Nhà Phật, Đời Là Vô Thường (2h28) - Sư Thích Giác Thiện
Vô Thường (5h13) - Sư Thích Giác Thiện
Trực Chỉ Niệm Phật - Thiền sư Diệu Khấu
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu - Đại Sư Thái Hư
Vi Diệu Pháp - SC Tâm Tâm