PS Định Hoằng

21.340
Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu
Chánh Nhân Vãng Sanh
Chứng Minh Của Khoa Học Về Nhân Quả Luân Hồi
Di Đà Thập Niệm Tất Sanh Nguyện Phát Ẩn
Giáo Dục Gia Đình, Cái Gốc Của Thiên Hạ Thái Bình 128kbps
Giáo Dục Gia Đình, Cái Gốc Của Thiên Hạ Thái Bình 32kbps
Mẹ Hiền Con Hiếu
Ngũ Giới Biểu Giải
Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu
Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu (lần 2)
Tâm đắc 9 tuần bế quan niệm Phật 2016 128kbps
Tâm Đắc Đại Kinh Giải
Tâm Đắc Đại Kinh Giải Trọn Bộ
Tịnh Độ Vãng Sanh Chánh Nhân
Tứ Trọng Giới Tướng
Vì Sao Tôi Phải Xuất Gia