Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm

1.720
Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm
Tác giả: Hiệu đính: Giáo sư Phạm Phú Thành và Đại Đức Thích Giải Hiền
Người dịch: Ni chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng
Người đọc: Tuấn Anh, Kiều Hạnh


Ngài Quảng Khâm xuất gia tu học tại chùa Thừa Thiên, Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc: Sau đó, Ngài đến Đài Loan hoằng pháp và xây dựng chùa Thừa Thiên Thiền Tự. Ngài được tôn như Quốc Sư của Đài Loan, tổng thống Tưởng Kinh Quốc mỗi khi gặp việc lớn của quốc gia thường đến cầu thỉnh ý Ngài. Ngài nổi tiếng về hạnh tu đầu đà, sáu mươi năm Ngài không ăn đồ nấu, toàn ăn hoa quả và không hề đặt lưng xuống giường thường ngồi thiền tọa. Ngài viên tịch trong tư thế thiền tọa.

Tập sách viết về cuộc đời của Ngài Quảng Khâm xuất bản lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1986 sau khi Ngài viên tịch ít lâu. Tập sách này tập hợp những bài viết về Ngài được đăng tải trên các báo và tạp chí và các bài giảng của ngài, lúc đó ấn tống 5000 bản, đều được độc già thỉnh hết.

Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Zip