tinhkhongphapngu - HT Tịnh Không

Kinh Vô Lượng Thọ
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo 128kbps
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo 64kbps
Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 128kbps
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 64kbps
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ
Bát Nhã Tâm Kinh
Kinh Bát Đại Nhân Giác
Chúc Tết
Loại 1 Đĩa
Loại 1 Đĩa 128kbps
Loại 2 Đĩa
Loại 3 Đĩa
Loại 4 Đĩa
Kinh Kim Cang
Không Làm Giặc Quốc Gia, Nói Xấu Lãnh Đạo Tổ Quốc, Trốn Thuế, Phạm Pháp Luật
Nhận Thức Phật Giáo
Nhận Thức Phật Giáo 128kbps
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014
Học tập Thần Ái Thế Nhân
Học tập Thần Ái Thế Nhân 128kbps
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 128kbps
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 64kbps
Phóng Viên Phỏng Vấn
Phóng Viên Phỏng Vấn 128kbps
Học Phật Vấn Đáp
Học Phật Vấn Đáp 128kbps
Kinh Lăng Nghiêm Chương Thanh Tịnh Minh Hối
Kinh Lăng Nghiêm Chương Thanh Tịnh Minh Hối 128kbps
Bác Sĩ Bành Tân & ...
Nhạc
PS Định Hoằng, TS Chung Mao Sâm
Thầy Thái Lễ Húc (PS Thành Đức)
Thầy Trần Đại Huệ
Loại Khác