/ 600
666

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 47

Chủ giảng: Tịnh Không pháp sư

Chuyển ngữ: Tử Hà

Biên tập: Bình Minh

Giảng ngày 22 tháng 05 năm 2010

Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu

 

Các vị pháp sư, các vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang thứ 50, dòng thứ 5 từ dưới lên, bắt đầu từ câu cuối cùng, chúng ta đọc kinh văn.

“Ta hu, phàm phu liệt đăng bổ xứ, kỳ xướng cực đàm, bất khả trắc độ, Hoa Nghiêm sở bẩm, khước tại thử kinh, nhi thiên hạ cổ kim, tín tiên nghi đa, từ phồn nghĩa thực, dư duy hữu phẫu tâm lịch huyết nhi dĩ”

Mấy câu này là ngài Ngẫu Ích đại sư nói. Phật giáo suy, có thể nói bắt đầu từ cuối nhà Minh, là đã có hiện tượng suy thoái, may mắn có hai vị đại sư là Liên Trì và Ngẫu Ích xuất hiện, các ngài đã phục hưng lại Phật giáo, đến đầu nhà Thanh mới có sự hưng thịnh như vậy. Ở đây đại sư nói hai câu rất quan trọng, xưa nay trong thiên hạ, người tín tâm thì ít, người hoài nghi thì nhiều, đây là nguyên nhân gì vậy? Người thật sự tu học ít, người có thể giảng giải Phật pháp một cách rõ ràng minh bạch không có, tướng suy từ đây mà có. Tướng suy ngày nay, có thể nói đã suy đến chỗ cùng, ngày xưa tuy nói rằng không có người giảng, nhưng vẫn có người giảng, vẫn có người tu, không có nhiều bằng đời Tùy Đường. Đời Tùy Đường là thời đại vàng son của Phật giáo Trung quốc, so ra mạnh hơn thời chúng ta ngày nay rất nhiều. Ngày nay người tu rất ít thấy, chắc là có, nhưng chỉ ở trong núi không chịu ra, người giảng lại càng ít, khiến cho mọi người trong xã hội đối với Phật giáo sanh ra sự nghi hoặc rất lớn. Khi chúng tôi còn trẻ cũng không ngoại lệ, cũng bị sự truyền nhiễm này, thường cho rằng Phật pháp là tôn giáo, tôn giáo đều là mê tín. Sự hiểu lầm này đã ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta, không muốn tiếp xúc với nó, đây là sự thật. Khi đó nếu như tôi không học triết học với Phương Đông Mỹ tiên sinh, thì tôi sẽ không có duyên với Phật, vĩnh viễn đoạn tuyệt mất. Tôi học triết học với thầy Phương, thầy đã dạy cho tôi một bộ triết học khái luận, nhân duyên rất thù thắng, bài cuối cùng lại là triết học kinh Phật. Khi đó tôi vô cùng ngạc nhiên, Phật giáo là đa thần giáo, đa thần giáo trong tôn giáo, thuộc về tôn giáo thấp, tôn giáo cao cấp chỉ có một chân thần. Phật giáo cái gì cũng lạy, cho nên nó thuộc về đa thần giáo, phiếm thần giáo, hầu như không có người khai hóa, là tộc quần lạc hậu, mới tín phụng những thứ này. Tôi nói với thầy Phương: Phật giáo làm gì có triết học? Thầy nói, anh còn trẻ, anh không biết được đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một nhà triết học vĩ đại nhất trên thế gian này, triết học trong kinh Phật là triết học cao phong nhất trên toàn thế giới, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người, nhân duyên tôi tiếp xúc với Phật giáo từ đây mà có. Tôi tin tưởng thầy giáo, cuối đời của thầy, ít nhất là có 25 năm, những tiết dạy trong trường đều là kinh Phật, thầy ấy dạy ở trường đại học Đài Loan, mở một tiết học lớn, Phật Học Ngụy Tấn, Phật Học Tùy Đường, Phật Học Đại Thừa. Sau khi nghỉ hữu ở đại học Đài Loan, Đại Học Phụ Nhân là trường học giáo hội, mời thầy giảng dạy ở lớp tiến sĩ, thầy ấy giảng triết học Hoa Nghiêm. Khi đó tôi tính, cuối đời khoảng 79 tuổi ngài đi, 25 năm cuối đời, ở trong trường học đều giảng kinh Phật. Thầy mất sớm quá, nếu như ở lại thêm 5 năm nữa, thì thầy đối với Phật học Đài loan, đối với Phật học trên toàn thế giới, có sự ảnh hưởng rất lớn, đây đúng là một đời đại sư. Phật học rốt cuộc là giảng những gì? Chúng tôi dùng một câu để nói, đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh thuyết pháp, ngài đã giảng gì? Ngài giảng về chân tướng của nhân sinh vũ trụ, giảng thấu triệt, giảng rõ ràng. Lời của thầy Phương nói không hề khuếch trương một tí nào, chúng tôi đã cùng nhau học 59 năm, từ khi thầy Phương dạy tôi đến nay là 59 năm. Trong 59 năm này, chúng tôi đối với môn học thuật này khăng khăng không bỏ, chứng minh được nó thật sự là triết học cao đẳng. Chẳng những là triết học cao đẳng, mà còn là khoa học cao đẳng. Ngày nay những vấn đề triết học và khoa học không giải quyết được, đều nằm trong kinh Phật. Rất tiếc, giới học thuật xem đây là tôn giáo, xem đây là mê tín, không tiếp xúc với nó, đây là sự tổn thất rất lớn. Trên thế giới những vị vĩ đại, nhà triết học, nhà khoa học rất thông minh, nếu như có thể tiếp xúc Phật pháp, thì đối với sự nghiên cứu học thuật của họ, sẽ nâng cao lên rất nhiều. Sự tồn tại của âm hưởng này, khiến cho mọi người sanh lòng hoài nghi không dám tiếp xúc, dùng Phật pháp mà nói, đây là không có phước, họ không có phước báo, chúng sanh không có phước báo. Hôm qua giảng đến đoạn kinh này, vì có nhiều bạn từ nơi khác đến, học Phật được bao nhiêu năm rồi, thường gặp phải những vấn đề như vậy, những vấn đề này là những vấn đề rất phổ biến, nhưng mà rất quan trọng. Cho nên chúng tôi thêm vào một đoạn, lục sự minh kinh ý. Đây là do đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, cũng là giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề hiện tại, giảng về sáu việc, sáu việc này, có thể giải đáp đại ý kinh điển mà đức Phật đã nói. Kinh Phật đã nói những gì? Đây là nói rất kỹ, không phải một câu, một câu đó chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh.

/ 600