/ 40
310

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP

Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc

Tập 12

Xin chào các vị bằng hữu, chào mọi người!

Chúng ta đã bàn đến việc từ bốn góc độ có thể đưa ra phán đoán rốt cuộc có phải là tình yêu thương chân thật hay không, có phải là sự quan tâm chân thật hay không? Chúng ta ôn tập lại. Thứ nhất, “cảm giác của tình yêu thương là ấm áp”. Thứ hai, “ngôn ngữ của yêu thương là chánh trực”. Thứ ba, “tâm địa của yêu thương là vô tư”. Thứ tư, “hành vi của yêu thương là thành toàn”.

Khi tôi giảng ở Hàng Châu có một vị nói: “Thầy Thái à, chỗ này cần phải thêm một điều nữa”. Tôi rất hoan hỷ vì anh đã đóng góp ý kiến cho tôi. Anh nói phải nên thêm vào một điều nữa là “Hiếu học sách thiện, hiếu học sách Thánh Hiền”. Điều này rất quan trọng, bởi vì nếu không học sách Thánh Hiền thì những thái độ như vậy có thể học được hay không? Có thể học được cách đem lại sự ấm áp cho người khác hay không? Có thể học được tâm địa rộng rãi vô tư hay không? Sẽ học không được. Cho nên, những thái độ này vẫn cần phải thông qua giáo huấn của Thánh Hiền thì mới có thể trồng xuống được cái gốc.

Chúng ta xem đến những điểm này có thể tự mình suy nghĩ, bản thân có dùng phương pháp như vậy, có dùng thái độ như vậy để đối đãi với người hay không? Các vị bằng hữu, đây là vấn đề rất đáng để suy nghĩ. Tiếp đến, bên cạnh chúng ta có những người bạn như vậy hay không, có người thân như vậy hay không? Giả sử là “đều không có”, vậy thì ta thật là đáng thương. Nhưng mà “đều không có” là kết quả, nguyên nhân là ở đâu? Nguyên nhân vẫn là phải xem lại chính mình. Thánh Hiền nhân nói: “Yêu thương người thường được người yêu thương lại, kính trọng người thường được người kính trọng lại”, cho nên khi bạn thật sự biết yêu thương người thì có thể khiến cho người quan tâm lại bạn, thì mới có thể khơi dậy sự tuần hoàn tốt đẹp giữa con người với con người. Vì thế, muốn yêu cầu người thân bạn bè yêu thương nhau, trước tiên yêu cầu chúng ta phải biết thương yêu người khác. Cho nên, sau khi hôm nay chúng ta học xong thì chúng ta phải dùng thái độ đúng đắn như vậy để yêu thương, quan tâm người khác. Tin rằng không quá ba đến sáu tháng thì cả gia đình của các vị hoặc là các mối quan hệ giao tế đều sẽ có biến đổi rất lớn. Cho nên, rất nhiều kịch hay của cuộc đời tuyệt đối không phải chỉ có ở trên phim ảnh, phải đem những tình tiết cảm động lòng người trên phim đem vào trong gia đình của mình, đem vào trong đời sống của chính mình, để tạo ra những màn kịch hay cho cuộc đời. Vì vậy, chúng ta phải chủ động đi quan tâm người khác, khiến cho người quan tâm lẫn nhau, con người tuần hoàn điều tốt đẹp với nhau.

Sau khi đã biết “phán đoán”, cũng đã “biết nhau”, “quen nhau”, “tìm hiểu nhau”, “yêu nhau” rồi, sau đó tiến tới hôn nhân. Đó lại là một vấn đề khác. Khi bước vào con đường hôn nhân thì có một điểm rất quan trọng, đó là phải xây dựng được nhận thức chung của gia đình. Rốt cuộc tạo thành một gia đình mới thì công việc quan trọng nhất là gì? Nam nữ hai bên nhất định phải có cách nhìn như thế nào?

Các vị bằng hữu, các vị cảm thấy trong gia đình thì việc nào là việc quan trọng nhất? Rất nhiều người nói: “Đó là kiếm tiền, vì không có tiền thì làm gì cũng không được”. Rất nhiều gia đình rất có tiền nhưng mà trong gia đình lại xào xáo không yên, có hay không? Có. Chúng tôi đã tiếp xúc qua rất nhiều doanh nghiệp. Có một số doanh nghiệp thì họ cũng rất có thiện căn, rất lương thiện, doanh nghiệp của họ cũng làm được rất tốt. Chúng tôi thường thường có cơ hội ngồi lại trò chuyện với nhau, họ nói những doanh nghiệp đó của chúng tôi nghèo đến nỗi chỉ còn lại có tiền mà thôi. Cho nên, đích thực là nhân tâm không biết cách đối đãi với người ra sao, đến sau cùng thì nội tâm sẽ rất trống rỗng, thậm chí ngay cả con cái của mình mà cũng không thể thương lượng được. Đây chính là cách tổ chức cuộc sống rất đỗi sai lầm. Cho nên, một gia đình thì nhận thức chung quan trọng nhất chính là dạy dỗ tốt cho con cháu. Có câu: “Có gì quan trọng bằng việc dạy con”. Đời người quan trọng nhất là giáo dục tốt cho con cái, để cho con cháu đời sau có thể kế thừa gia phong, có thể làm rạng rỡ Tổ tông, kế tục sự nghiệp, để cho con cháu đời sau của bạn đều có thể hưng thịnh. Vì vậy, việc dạy dỗ cho thế hệ sau của bạn là một việc lớn.

/ 40