LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI TỐT CHÂN THẬT ĐÚNG NHƯ PHÁP Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc Địa điểm: Thành phố Hải Khẩu, Trung tâm Vỡ Lòng Quốc Học Hiếu Liêm Thời gian: Khởi giảng ngày 20/11/2004

3.130
/ 40
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip
Nghe MP3

Xem Video