/ 128
1.203

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Tập 9


Các vị đồng học, xin chào mọi người!

Bài văn Cảm Ứng Thiên không dài, tổng cộng chỉ có hơn một ngàn chữ. Sách Vựng Biên đã chia bài văn này thành 124 đoạn nhỏ. Có một số đoạn chỉ có một hai câu, đoạn cuối cùng tương đối dài, có đến mấy câu. Về sau, chúng tôi in lại bản này, cũng không ngần ngại mà y theo cách chia đoạn của Vựng Biên, chia như vậy khi đọc tụng, giảng giải đều rất tiện lợi.

Hôm nay chúng ta xem đoạn thứ mười một: Lại có thần Tam Thi ở trong thân người, mỗi khi đến ngày Canh Thân liền lên chốn thiên tào, tâu tội lỗi của con người.” Người trẻ tuổi hiện nay, không những là người trẻ tuổi, mà những người trung niên cũng vậy, nghe thấy những lời này luôn cho là mê tín. Dùng hai chữ “mê tín” thì đã phủ định hết sạch những sự thật này rồi, quả báo của họ sẽ không thể tưởng tượng. Trong mắt của người sáng suốt, đó là một việc vô cùng đáng thương xót. Kinh nghiệm của cổ Thánh tiên Hiền tích lũy hàng ngàn năm. Khoa học kỹ thuật hiện đại, lịch sử của nó rất ngắn, vẫn chưa đầy 300 năm, và khoa học kỹ thuật hiện nay vẫn đang không ngừng phát triển, họ đã biết có các tầng không gian khác nhau rồi, nhưng không thể đột phá. Giả như khoa học kỹ thuật phát triển mạnh hơn nữa, một ngày nào đó có năng lực đột phá được các tầng không gian thì có thể nhìn thấy được tình trạng của những quỷ thần, tình trạng của lục đạo.

Hiện nay ở phương Tây, tôi từng sống ở Mỹ và Canada một thời gian dài, ở bên đó thịnh hành thuật thôi miên, người ta dùng cách thức thôi miên khiến cho người bị thôi miên nói ra đời trước của họ, chuyện quá khứ của họ. Những tư liệu này khá phong phú, sách báo xuất bản cũng ngày càng nhiều. Họ đã chứng minh quả thật là có sự tồn tại của lục đạo luân hồi. Thế nhưng những sự việc về sự giám sát của quỷ thần đối với nhân gian thì thuật thôi miên không nhìn thấy được, cũng không có cách gì hiểu được những chân tướng sự thật này. Từ trong giáo huấn của chư Phật Bồ-tát, cổ Thánh tiên Hiền, chúng ta biết được người sống ở đời khởi tâm động niệm, từng li từng tí đều có quỷ thần đang ở đó nhìn thấy.

Thần Tam Thi, trong Phật pháp thì nói là có hai vị thần là Đồng Sanh và Đồng Danh, thường ở trên hai vai của con người, không hề rời khỏi. Thần Tam Thi trú ở trong nội tạng của chúng ta, điều này thật là không thể nghĩ bàn. Chúng tôi đã từng xem băng video “Lời tiên tri cổ xưa” từ Mỹ đem về, trong băng video “Lời tiên tri cổ xưa” nói có một người có một năng lực đặc biệt là khám bệnh giúp người. Bệnh nhân không ở trước mặt cũng không sao cả, cách xa ông mấy chục dặm, mấy trăm dặm cũng không sao, chỉ cần nói cho ông biết họ tên, địa chỉ của người đó là ông có thể khám bệnh. Ông đến đâu để khám vậy? Ông vào bên trong lục phủ, ngũ tạng của người đó để khám. Ông có thể đi vào trong nội tạng người, nhìn thấy tim, gan, lá lách, phổi chỗ nào không bình thường là ông nói ra, bên cạnh có người ghi lại cho ông. Băng video đó các vị đều xem rồi, Thần Tam Thi chính là thuộc về loại này.

Chúng ta thấy ở trong chú giải, Thần Tam Thi này giống như là ba chị em ở trên thân người. Thần Thượng Thi ở trong đầu người, họ có thể khiến con người nghĩ tưởng lung tung, có thể khiến người mắt mờ tóc rụng. Thần Trung Thi ở trong ruột và dạ dày người, họ khiến bạn ham ăn, khiến bạn hay quên, khiến bạn làm chuyện xấu. Thần Hạ Thi trú ở trong hai chân người, khiến cho bạn háo sắc, tham lam, hiếu sát. Thần Tam Thi mong bạn chết cho thật sớm, sau khi bạn chết rồi, họ sẽ thoát ra biến thành quỷ, quỷ mới nhận phẩm vật huyết thực mà người ta cúng tế.

Cho nên nói một người khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, người nào hiểu rõ về bạn nhất vậy? Là thần Tam Thi. Thần Tam Thi là người vô cùng hiểu rõ, ở trong thân người, mỗi khi đến ngày Canh Thân. Một vòng Giáp Tý có một ngày Canh Thân. Trung Quốc thời xưa ghi ngày tháng năm đều dùng lịch Giáp Tý. Các bạn hiện nay chấm Tử Vi, xếp Bát Tự thì biết, cứ sáu mươi năm là một vòng Giáp Tý. Tháng cũng xếp theo vòng Giáp Tý, hai tháng là một vòng Giáp Tý, cho nên ở trong sáu mươi ngày sẽ có một ngày là Canh Thân. Vào ngày này, thần Tam Thi sẽ đi báo cáo “Thướng nghệ Thiên tào”, “Thiên tào” phần lớn là chỉ Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên. Họ đến chỗ Tứ Vương Thiên và Đao Lợi Thiên để báo cáo. Các vị phải biết là sự việc này bất kể là bạn có tin hay không, không phải nói tin thì có, không tin thì không có. Nếu như không tin mà không có thì các bậc Thánh Hiền nói những lời này với chúng ta chẳng phải là gây phiền phức cho chúng ta sao? Như vậy thì sao không có lỗi với người? Không tin cũng có như vậy, người Trung Quốc có, người nước ngoài cũng có như vậy, không có người nào có thể tránh được.

/ 128