Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian: Năm 1999

6.833


Đọc văn bản:

Tải Word:

Nghe MP3

Xem Video

Biên Dịch & Biên Tập: Tịnh Không Pháp Ngữ