Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian: Năm 1999
Đọc văn bản:

Tải Word:

Cảm Ứng Thiên - Quyển 1

Cảm Ứng Thiên - Quyển 2

PDF Cảm Ứng Thiên - Quyển 1

PDF Cảm Ứng Thiên - Quyển 2


Nghe MP3

Xem Video