THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian: Năm 1999

10.354
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):

Nghe MP3

Xem Video

Biên Dịch & Biên Tập: Tịnh Không Pháp Ngữ