New 16/10/2020

MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 64kbps thêm file
An Quang Phap Su Van Sao Tu Bien 11.mp3

MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 64kbps thêm file
An Quang Phap Su Van Sao Tu Bien 12.mp3

MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 128kbps thêm file
An Quang Phap Su Van Sao Tu Bien 11.mp3

MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 128kbps thêm file
An Quang Phap Su Van Sao Tu Bien 12.mp3

- Hỗ trợ lấy link kênh youtube dạng www.youtube.com/c/.. trên trang https://ph.tinhtong.vn › Home › AudioYoutube
- Hỗ trợ lấy link kênh youtube dạng www.youtube.com/c/.. trên trang https://ph.tinhtong.vn › Home › GetLinkVideoOfYoutubePlaylist

New 15/10/2020

MP3 Nhac › 04 Album Ca Si › Coi Phat A Di Da (Single) - Hung Thanh
MP3 Nhac › 04 Album Ca Si › Di Giua Vo Thuong - Hung Thanh
MP3 Nhac › 04 Album Ca Si › Nhung Bai Hat Hay Nhat Cua Hung Thanh
MP3 Nhac › 05 Nhac Me Vu Lan Bao Hieu › Vu Lan Vang Me - Hung Thanh


New 13/10/2020

Cải tiến load trang, thêm thông tin ảnh chiều rộng x chiều cao trên các trang hình đơn chẳng hạn: https://ph.tinhtong.vn › Home › Hinh ?d= Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật&f= 11`Bon su la bo de vang.jpg

New 09/10/2020

Văn bản Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần 10 tập 322 - 326: https://ph.tinhtong.vn › Home › KinhVoLuongTho10

New 08/10/2020

Cải tiến điều hướng chuyển hình qua trái phải khi click, chạm dễ dàng hơn trên các trang hình đơn chẳng hạn: https://ph.tinhtong.vn › Home › Hinh ?d= Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật&f= 11`Bon su la bo de vang.jpg

New 28/09/2020

Thêm nút chọn tông màu sáng tối vào các trang video https://ph.tinhtong.vn › Home › Videos

New 27/09/2020

Thêm nút chọn tông màu sáng tối vào các trang mp3 https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 và trang Audio Youtube https://ph.tinhtong.vn › Home › AudioYoutube

New 18/09/2020

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 11.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 12.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 13.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 14.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 15.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 16.mp3

Thêm nút Tách vào trong Tùy chỉnh

New 17/09/2020

Thêm Căn lề vào trong nút Tùy chỉnh

New 16/09/2020

Thêm nút Tùy chỉnh (màu nền, màu chữ, font chữ, size chữ, chữ đậm, chiều cao dòng, full khung) trên các trang văn bản, chẳng hạn https://ph.tinhtong.vn › Home › CamUngThien ?d= CamUngThien_001.html

New 07/09/2020

MP3 › Chuyen Hoa Thanh Phuc - Nguyen Minh Tien dich 64kbps
MP3 › Chuyen Hoa Thanh Phuc - Nguyen Minh Tien dich 128kbps
MP3 › Cam Ung Thien Vung Bien 64kbps thêm file
Cam Ung Thien Vung Bien p16.mp3

MP3 › Cam Ung Thien Vung Bien 64kbps thêm file
Cam Ung Thien Vung Bien p17.mp3

Update văn bản Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 82 - 100 https://ph.tinhtong.vn › Home › CamUngThien

New 02/09/2020

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 182.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 183.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 184.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 182.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 183.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 184.mp3

MP3 › Cam Ung Thien Vung Bien 64kbps
MP3 Nhac › 05 Nhac Me Vu Lan Bao Hieu
MP3 Nhac › 01 Niem Phat › Nhac Niem A Di Da Phat Hoa thêm file
Nhạc Niệm Phật Amitoufo 10.mp3

MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 64kbps
MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 128kbps


New 31/08/2020

MP3 › - Kinh › Kinh Niem Phat Ba La Mat - Thien Quang doc 64kbps
MP3 › - Kinh › Kinh Niem Phat Ba La Mat - Thien Quang doc 128kbps
MP3 › - PS Tinh Khong › Hoc Phat Dung Phap 64kbps
MP3 › - PS Tinh Khong › Hoc Phat Dung Phap 128kbps
MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Lua Chon Nguoi Ban Doi Thich Hop 64kbps
MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Lua Chon Nguoi Ban Doi Thich Hop 128kbps
MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Tro Thanh Mot Nguoi Phu Nu Xinh Dep Hanh Phuc Ca Doi 64kbps
MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Tro Thanh Mot Nguoi Phu Nu Xinh Dep Hanh Phuc Ca Doi 128kbps
MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Tro Thanh Mot Nguoi Vo Chuan Muc 64kbps
MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Tro Thanh Mot Nguoi Vo Chuan Muc 128kbps


New 30/08/2020

- Thêm mp3 Nghiên Cứu Học Tập Tam Tự Kinh - CS Từ Tỉnh Dân 128kbps https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*Nghien Cuu Hoc Tap Tam Tu Kinh - CS Tu Tinh Dan 128kbps
- Thêm mp3 Nghiên Cứu Học Tập Tam Tự Kinh - CS Từ Tỉnh Dân 64kbps https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*Nghien Cuu Hoc Tap Tam Tu Kinh - CS Tu Tinh Dan 64kbps
- Thêm mp3 Chương 17 - 26 Nếu Muốn Phật Pháp Hưng Chỉ Tăng Tán Thán Tăng - Dịch giả Diệu Âm 128kbps https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*Neu Muon Phat Phap Hung Chi Tang Tan Than Tang _DG Dieu Am 128kbps
- Thêm mp3 Chương 17 - 26 Nếu Muốn Phật Pháp Hưng Chỉ Tăng Tán Thán Tăng - Dịch giả Diệu Âm 64kbps https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*Neu Muon Phat Phap Hung Chi Tang Tan Than Tang _DG Dieu Am 64kbps

New 27/08/2020

Update văn bản Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 72 - 81 https://ph.tinhtong.vn › Home › CamUngThien

New 10/08/2020

Update văn bản Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 61 - 71 và biên tập lại lần 2, tháng 8-2020 tập 1 - 10 https://ph.tinhtong.vn › Home › CamUngThien

New 03/08/2020

Tái cấu trúc toàn bộ mục MP3 Nhạc https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 Nhac

New 28/07/2020

Update Player trong trang MP3 https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 & trang Audio Youtube https://ph.tinhtong.vn › Home › AudioYoutube , Nút Lặp lại 1 bài được gộp chung vào Nút Phát lặp lại trong Player

New 13/07/2020

MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ 64kbps
MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ 128kbps
MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ 192kbps
Audio Youtube - Nghe âm thanh audio tiết kiệm dung lượng data gói cước 3G/4G băng thông internet


New 10/07/2020

Di chuyển các thư mục ĐS Ấn Quang vào trong thư mục https://ph.tinhtong.vn/Home/MP3?p=MP3*-+PS+An+Quang
Di chuyển các thư mục CS Lý Bỉnh Nam vào trong thư mục https://ph.tinhtong.vn/Home/MP3?p=MP3*-+z+CS+Ly+Binh+Nam
Di chuyển thư mục Nhân Trung Hiếu Nghĩa - T Trí Huệ vào trong thư mục https://ph.tinhtong.vn/Home/MP3?p=MP3*-+T+Tri+Hue


New 09/07/2020

Thêm 2 nút xả lui tới 5 giây trên trang MP3 https://ph.tinhtong.vn/Home/MP3


New 08/07/2020

Thêm nút Bật lặp lại 1 bài trên trang MP3 https://ph.tinhtong.vn/Home/MP3
Fix lỗi tính ∑ dung lượng các files trong thư mục có dấu tiếng việt

New 07/07/2020

MP3 tinhkhongphapngu › Thay Thai Le Huc › De Tu Quy Va Tu Hoc Phat Phap - Thay Thai Le Huc
MP3 tinhkhongphapngu › Thay Thai Le Huc › De Tu Quy Va Tu Hoc Phat Phap - Thay Thai Le Huc 128kbps
MP3 › Neu Muon Phat Phap Hung Chi Tang Tan Than Tang _DG Dieu Am 64kbps
MP3 › Neu Muon Phat Phap Hung Chi Tang Tan Than Tang _DG Dieu Am 128kbps
MP3 Nhac › - Nhac Niem Phat Bon Su Thich Ca thêm file
Nhac Niem Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat giong khac.mp3

Thêm thư mục Vi Diệu Pháp từ 23 đến 53 https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*Vi Dieu Phap - SC Tam Tam

New 03/07/2020

Thêm nút hiển thị ∑ Size dung lượng các files trên trang MP3 https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3

New 28/06/2020

MP3 › - T Truc Thong Pho › Chet La Mot Phap Tu
Album A Di Đà Phật update hình mới AI 62 MB
38`ZA Di Da 2-AIx4.jpgNew 22/06/2020

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 64kbps


New 21/06/2020

MP3 tinhkhongphapngu › Thay Thai Le Huc › De Tu Quy - Thay Thai Le Huc 128kbps
Album Hội Thượng Phật Bồ Tát thêm hình mới
The Gioi Tay Phuong Cuc Lac 2.jpgNew 20/06/2020

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2019 1035 - 1085 thêm file
Sám Hối Chân Chân (vấn đáp) ~ 1057.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2019 1035 - 1085 thêm file
Hai Lực Dung Thông (vấn đáp) ~ 1059.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2019 1035 - 1085 thêm file
Không Phải Nhịn Ăn Là Tu (vấn đáp) ~ 1056.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2019 1035 - 1085 thêm file
Tánh Không (vấn đáp) ~ 1061.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2019 1035 - 1085 thêm file
Tập Suy Nghĩ Đơn Giản ~ 1060.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2019 1035 - 1085 thêm file
Pháp Tăng Trưởng, Thành Tựu ~ 1055.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2019 1035 - 1085 › Ước Nguyện Người Con Hiếu ~ 1076.mp3


New 19/06/2020

MP3 › - T Minh Thong


New 17/06/2020

MP3 › - PS Tinh Khong › Cuong Linh Tinh Tong 32kbps
MP3 › - PS Tinh Khong › Cuong Linh Tinh Tong 64kbps
MP3 › - PS Tinh Khong › Cuong Linh Tinh Tong 128kbps
MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 64kbps thêm file
Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 3.mp3

MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 64kbps thêm file
Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 4.mp3

MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 64kbps thêm file
Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 5.mp3

MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 128kbps thêm file
Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 3.mp3

MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 128kbps thêm file
Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 4.mp3

MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 128kbps thêm file
Lam Sao De Nang Cao Kha Nang Giang Day Toan Dien Cua Giao Vien 5.mp3

- Thêm mp3 khai thị chuyên đề 1200 đề tài đến số 0142:
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 128kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 64kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 32kbps

New 16/06/2020

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Livestream


New 15/06/2020

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2019 1086 - 1138
MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap)
MP3 › - T Phuoc Tien › 003
MP3 › - T Phuoc Tien › Trich Doan Ngan


New 12/06/2020

MP3 tinhkhongphapngu › Thay Tran Dai Hue › Con Tre Can Co Nguoi Thay Tot
MP3 tinhkhongphapngu › Thay Tran Dai Hue › Con Tre Can Co Nguoi Thay Tot 128kbps
MP3 tinhkhongphapngu › Thay Tran Dai Hue › Hoc Van Day Con
MP3 tinhkhongphapngu › Thay Tran Dai Hue › Hoc Van Day Con 128kbps
Trích Đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa thêm files 1895 - 2371 https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Trich Doan Tinh Do Dai Kinh Giai Dien Nghia 32kbps https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Trich Doan Tinh Do Dai Kinh Giai Dien Nghia 128kbps


New 10/06/2020

MP3 › - z CS Luu To Van
MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 481.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 181.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 180.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 174.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 173.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 481.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 181.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 180.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 174.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 173.mp3

MP3 › Lam Sao Xay Dung Quan He Hai Gioi Hoa Hop Ton Trong 128kbps
MP3 › Lam Sao Xay Dung Quan He Hai Gioi Hoa Hop Ton Trong 64kbps


New 09/06/2020

MP3 › - z CS Hoang Niem To
MP3 › - z CS Duong Thuc Phan
MP3 › - T Thai Le Huc › Thuc Hanh Quan Niem Vinh Nhuc Bat Vinh Bat Si 64kbps
MP3 › - T Thai Le Huc › Thuc Hanh Quan Niem Vinh Nhuc Bat Vinh Bat Si 128kbps
MP3 › - T Thai Le Huc › Tiep Noi Doi Truoc Mo Loi Doi Sau 64kbps
MP3 › - T Thai Le Huc › Tiep Noi Doi Truoc Mo Loi Doi Sau 128kbps
MP3 › Con Nguoi La Co The Day Tot Duoc - Thay Giao Ta Diec Huy 64kbps
MP3 › Con Nguoi La Co The Day Tot Duoc - Thay Giao Ta Diec Huy 128kbps
MP3 › Nghien Cuu Hoc Tap Tam Tu Kinh - CS Tu Tinh Dan 64kbps
MP3 › Nghien Cuu Hoc Tap Tam Tu Kinh - CS Tu Tinh Dan 128kbps


New 08/06/2020

Album HT Tịnh Không thêm hình mới
HT-Tinh-Khong-04.jpgNew 06/06/2020

- Sửa lỗi 1 số video không get link được https://ph.tinhtong.vn › Home › GetVideoYoutube

New 04/06/2020

- Server 2 download MP4 tinhkhongphapngu.net https://ph.tinhtong.vn/DownloadMp4TinhKhongPhapNgu
- FTP download MP4 tinhkhongphapngu.net ftp://ph.tinhtong.vn/MP4 tinhkhongphapngu


New 13/05/2020

- Thêm tải file nén ZIP tại 1 số trang mp3, chẳng hạn: https://ph.tinhtong.vn/Home/MP3?p=MP3+tinhkhongphapngu*02+Kinh+Thap+Thien+Nghiep+Dao
- Cập nhật bản hiệu đính Nữ Đức Vi Yếu - Cô Trần Tịnh Du
Album A Di Đà Phật thêm hình mới
79`A Di Da Phat.jpg

Album A Di Đà Phật thêm hình mới
80`A Di Da Phat.jpg

Album A Di Đà Phật thêm hình mới
81`Xin Phat Cho Con Ve Tay Phuong Cuc Lac png.pngNew 15/04/2020

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 177.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 178.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 179.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 177.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 178.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 179.mp3

- Update trang https://ph.tinhtong.vn › Home › GetLinkVideoOfYoutubePlaylist get tối đa 200 video upload gần đây nhất của kênh channel youtube.
- Update trang https://ph.tinhtong.vn › Home › GetVideoYoutube sửa lỗi không thể get link download trong một số trường hợp.

New 11/02/2020

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 494.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 494.mp3

- Thêm mp3 Trích Đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đến số 1894:
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Trich Doan Tinh Do Dai Kinh Giai Dien Nghia 128kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Trich Doan Tinh Do Dai Kinh Giai Dien Nghia 32kbps

New 25/01/2020

- Sửa lỗi tại 0:16 trong file âm thanh LienHoa_02.mp3 https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 Nhac › Nhac free

New 19/01/2020

MP3 › - SB Hai Trieu Am
MP3 › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục 64kbps
MP3 › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục 128kbps
- Thay đổi tất cả các file và thêm file trọn bộ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên 32kbpshttps://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên 64kbps

New 05/01/2020

MP3 › - z CS Ho Tieu Lam
MP3 › - z CS Ho Tieu Lam › Hoc Tap De Tu Quy Thuc Hanh Trong Viec Cam On Va Sua Loi 32kbps
MP3 › - z CS Ho Tieu Lam › Hoc Tap De Tu Quy Thuc Hanh Trong Viec Cam On Va Sua Loi 128kbps
MP3 › - z CS Ho Tieu Lam › Phap Thap Niem Cua Dai Su An Quang 128kbps
MP3 › - z CS Ho Tieu Lam › Thoat Khoi Me Lam Khi Hoc Phat 128kbps
MP3 › - z CS Ho Tieu Lam › Van Hoa Truyen Thong Dan Dat Doanh Nghiep Di Ve Huong Thanh Cong 64kbps
MP3 › - z CS Ho Tieu Lam › Van Hoa Truyen Thong Dan Dat Kinh Te Phat Trien Lanh Tinh 32kbps
MP3 › - z CS Ho Tieu Lam › Van Hoa Truyen Thong Dan Dat Kinh Te Phat Trien Lanh Tinh 128kbps


New 02/01/2020

Album Phổ Hiền Bồ Tát thêm hình mới
01`Pho Hien Bo Tat png.png

Album Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thêm hình mới
01`Van Thu Su Loi Bo Tat.jpg

Album Z Khác thêm hình mới
Cuu Huyen That To.jpgNew 31/12/2019

- Thêm mp3 khai thị chuyên đề 1200 đề tài đến số 0119:
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 128kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 64kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 32kbps
- Thêm mp3 Trích Đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đến số 1801:
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Trich Doan Tinh Do Dai Kinh Giai Dien Nghia 128kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Trich Doan Tinh Do Dai Kinh Giai Dien Nghia 32kbps

New 24/12/2019

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 480.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 480.mp3New 20/12/2019

MP3 › - PS Tinh Khong › Trich Doan Tinh Do Dai Kinh Giai Dien Nghia 32kbps


New 19/12/2019

MP3 › - PS Tinh Khong › Trich Doan Tinh Do Dai Kinh Giai Dien Nghia 128kbps


New 15/12/2019

- Thêm 122 tập mới Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 https://ph.tinhtong.vn › Home › Video › tinh-do-dai-kinh-khoa-chu-2014_000022

New 14/12/2019

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2019 1035 - 1085


New 13/12/2019

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 479.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 479.mp3New 06/12/2019

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 380.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 380.mp3

- Trang mới các video mà bạn "Đang Xem": https://ph.tinhtong.vn › Home › VideosDangXem

New 05/12/2019

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2018 64kbps


New 04/12/2019

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Di Hoa Vi Quy Bat Dau Lam Tu Tam.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Cang Hoc Loi Cang Nhieu Cang Hoc Cang Dau Kho.mp3New 02/12/2019

- Thêm các Video "Đang Xem" ở đầu trang https://ph.tinhtong.vn › Home › Videos

New 01/12/2019

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Thuc Hien Viec Giao Duc Nhi Dong Nhap Mon Trong Thoi Hien Dai.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Lay Gioi Lam Thay Lay Kho Lam Thay - HT Tinh Khong HT Thanh Cong PS Dinh Hoang.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Nen Tang Hoc Tap De Boi Duong Ra Thanh Hien Nhan.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Loi Ich Chan That Tu Viec Tiep Nhan Giao Duc Cua Phat Da.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Tu Hoc Luc Hoa Kinh, Tra Loi Cau Hoi Cua Tu Chung Dong Tu.mp3New 29/11/2019

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps
- Thêm hình Pure-Land-Amitabha-Buddha-Thangka%20png.png tại https://ph.tinhtong.vn › Home › Hinh ?d= Hội Thượng Phật Bồ Tát&f= Pure-Land-Amitabha-Buddha-Thangka png.jpg

New 27/11/2019

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps
MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2018 128kbps
MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Vi Sao Phai Sieu Do Vong Nhan.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Nhan Qua Bao Ung To Hao Chang Sai.mp3New 22/11/2019

- Thêm mp3 khai thị chuyên đề 1200 đề tài đến số 0116:
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 128kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 64kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 32kbps
- - Add nhiều file mp3 ở https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 tinhkhongphapngu của các video trên trang https://www.youtube.com › PhapHanh › videos

New 21/11/2019

MP3 › Ky Su CS Hoang Trung Xuong Vang Sanh 128kbps
MP3 › - A › Gop Nhat Tinh Hoa Tinh Do - HT Thich Giac Thong
- Update trang https://ph.tinhtong.vn › Home › GetLinkVideoOfYoutubePlaylist thêm cột Duration thời lượng video và get các video upload mới nhất của kênh.
- Add nhiều mp3 mới ở trang https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Kinh Hoa Nghiem - PS Tinh Khong 32kbps
- Add nút Facebook, Zalo chia sẻ ở các trang trong https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3
- Add nhiều file mp3 ở https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 tinhkhongphapngu của các video trên trang https://www.youtube.com › PhapHanh › videos
- Add nhiều file mp3 ở https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - SC Huong Nhu

New 04/11/2019

MP3 › - SC Huong Nhu


New 02/11/2019

MP3 › - T Thai Le Huc › Gia Hoa Van Su Hung 128kbps
MP3 › - T Thai Le Huc › Tai Sao Con Nguoi Phai Tuan Thu Ngu Luan Dai Dao 128kbps
MP3 › - PS Dinh Hoang › Tam Dac 9 Tuan Be Quan Niem Phat 2016 128kbps
- Update giao diện, thêm các video mới ở trang https://ph.tinhtong.vn › Home › Videos
- Add nhiều file mp3 ở https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 tinhkhongphapngu của các video trên trang https://www.youtube.com › PhapHanh › videos
- Add nút Zalo chia sẻ kế bên nút Facebook
- Update giao diện player video
- Add Thumbnail video (Sprite Image) ở trang https://ph.tinhtong.vn › Home › Phat và 1 số trang xem video
- Thêm mp3 khai thị chuyên đề 1200 đề tài đến số 0102:
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 128kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 64kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 32kbps

New 25/08/2019

Update trang https://ph.tinhtong.vn › Home › GetLinkVideoOfYoutubePlaylist số link hiển thị tối đa lên đến 200
Thêm mp3 khai thị chuyên đề 1200 đề tài đến số 0090:
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 128kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 64kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 32kbps

New 19/08/2019

Update và thêm nhiều bài mới ở trang video: https://ph.tinhtong.vn › Home › Videos
Thêm trang download MP4 Video từ Youtube: https://ph.tinhtong.vn › Home › GetVideoYoutube
Thêm trang tìm kiếm video mới: https://ph.tinhtong.vn › Home › SearchVideo
Thêm mp3 khai thị chuyên đề 1200 đề tài đến số 0073:
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 128kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 64kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 32kbps
Thêm mp3 của các video trên https://www.youtube.com › phaphanh

New 18/06/2019

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia thêm file
Nhung To Chat Can Phai Co Cua Nguoi Thay Van Hoa Truyen Thong.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Nhung To Chat Can Phai Co Cua Nguoi Thay Van Hoa Truyen Thong.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 21 Quan Thu Tri Yeu thêm file
Quan Thu Tri Yeu 117.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 21 Quan Thu Tri Yeu thêm file
Quan Thu Tri Yeu 118.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file
Kinh Dia Tang 067.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file
Kinh Dia Tang 067.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file
Kinh Dia Tang 068.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file
Kinh Dia Tang 068.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file
Kinh Dia Tang 069.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file
Kinh Dia Tang 069.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen thêm file
Kinh Dia Tang 070.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 20 Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen 128kbps thêm file
Kinh Dia Tang 070.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien 128kbps thêm file
CamUng 88.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien thêm file
CamUng 88.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan 128kbps thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 15.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 15.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan 128kbps thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 16.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 19 Hoc Tap Than Ai The Nhan thêm file
Hoc Tap Than Ai The Nhan 16.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Thai Thuong Cam Ung Thien 128kbps thêm file
Tam Dac Thai Thuong Cam Ung Thien 3.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › PS Dinh Hoang TS Chung Mao Sam › Tam Dac Thai Thuong Cam Ung Thien thêm file
Tam Dac Thai Thuong Cam Ung Thien 3.mp3

MP3 Nhac › Nhac Thien › Nhac thien 8 thêm file
月下独酌 - 王俊雄.mp3

Loạt Ảnh Kỷ Niệm Chặng Đường 60 Năm Hoằng Pháp


New 01/06/2019

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia thêm file
Khai Thi 29-5-2019 Tuy Thuan Phat Giao, Tiep Lua Tuong Truyen.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 11 Loai 1 Dia 128kbps thêm file
Khai Thi 29-5-2019 Tuy Thuan Phat Giao, Tiep Lua Tuong Truyen.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 21 Quan Thu Tri Yeu thêm file
Quan Thu Tri Yeu 115.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 21 Quan Thu Tri Yeu thêm file
Quan Thu Tri Yeu 116.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien thêm file
CamUng 86.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien thêm file
CamUng 87.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien 64kbps thêm file
CamUng 86.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien 64kbps thêm file
CamUng 87.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien 128kbps thêm file
CamUng 86.mp3

MP3 tinhkhongphapngu › 05 Cam Ung Thien 128kbps thêm file
CamUng 87.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 32kbps thêm file
97 Người Đi Hộ Niệm & Tham Dự Pháp Hội Siêu Độ, Những Điều Đáng Lưu Ý.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 32kbps thêm file
98 Vô Trụ Sanh Tâm.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 32kbps thêm file
99 Du Tịnh Ý Cảnh Sách.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 64kbps thêm file
97 Người Đi Hộ Niệm & Tham Dự Pháp Hội Siêu Độ, Những Điều Đáng Lưu Ý.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 64kbps thêm file
98 Vô Trụ Sanh Tâm.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 64kbps thêm file
99 Du Tịnh Ý Cảnh Sách.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 128kbps thêm file
97 Người Đi Hộ Niệm & Tham Dự Pháp Hội Siêu Độ, Những Điều Đáng Lưu Ý.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 128kbps thêm file
98 Vô Trụ Sanh Tâm.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thị Ngắn - HT Tịnh Không PS Tự Liễu 128kbps thêm file
99 Du Tịnh Ý Cảnh Sách.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 32kbps
MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 64kbps
MP3 › - PS Tinh Khong › Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 128kbps


New 27/05/2019

Trang mới - Xem Video Phim Phật Pháp & Thuyết Giảng


New 21/05/2019

Thêm 1 số video ở trang https://ph.tinhtong.vn › Home › Videos

Các ngày trước đây