New 23/01/2021

Văn bản & Word Làm Sao Để Xây Dựng Chánh Tri Chánh Kiến Trong Tu Học - Pháp Sư Thành Đức https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › lam-sao-de-xay-dung-chanh-tri-chanh-kien-trong-tu-hoc-phap-su-thanh-duc-thay-thai-le-huc-000002

New 22/01/2021

Văn bản & Word Căn Nguyên Của Tai Nạn Và Bệnh Tật, Hãy Trân Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Giết Hại Động Vật https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › can-nguyen-cua-tai-nan-va-benh-tat-hay-tran-trong-sinh-mang-xin-dung-giet-hai-dong-vat-lao-phap-su-tinh-khong-000001

New 20/01/2021

Trang MP3 Thích Nữ Hương Nhũ chia thành các mục 100 files để tải trang nhanh và nhẹ, có 1 số bài mới thêm vào ở mục số 4 và 5: https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- SC Huong Nhu

New 15/01/2021

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 187.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 187.mp3

MP3 › - z CS Luu To Van › Giang Kinh Vo Luong Tho 2018 128kbps thêm file
Giang Kinh Vo Luong Tho 2018 _ 15 64kbps.mp3New 14/01/2021

Thêm văn bản Kinh Vô Lượng Thọ lần 10 tập 341 - 350 https://ph.tinhtong.vn/Home/KinhVoLuongTho10
Thêm phần 39 - 42 MP3 Cảm Ứng Thiên Vựng Biên https://ph.tinhtong.vn/Home/MP3?p=MP3*Cam+Ung+Thien+Vung+Bien+64kbps

New 01/01/2021

Văn bản & Word Tuyển Chọn Học Phật Vấn Đáp - Trích Lục Từ Các Buổi Khai Thị Vấn Đáp Của Hòa Thượng Tịnh Không Cho Các Đồng Tu Học Phật https://ph.tinhtong.vn › Home › TuyenChonHocPhatVanDap

New 24/12/2020

Thêm văn bản Kinh Vô Lượng Thọ lần 10 tập 331 - 340 https://ph.tinhtong.vn › Home › KinhVoLuongTho10

New 22/12/2020

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020
MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Bao An Rong Lon


New 21/12/2020

Văn bản và Word: Học Phật Vấn Đáp tập 6 - Pháp Sư Tịnh Không Trả Lời Các Câu Hỏi Của Các Đồng Tu https://ph.tinhtong.vn › Home › HocPhatVanDap

New 20/12/2020

MP3 › - z CS Luu To Van › Giang Kinh Vo Luong Tho 2018 128kbps thêm file
Giang Kinh Vo Luong Tho 2018 _ 14 64kbps.mp3

MP3 › Cam Ung Thien Vung Bien 64kbps thêm file
Cam Ung Thien Vung Bien p37.mp3

MP3 › Cam Ung Thien Vung Bien 64kbps thêm file
Cam Ung Thien Vung Bien p38.mp3New 18/12/2020

MP3 › - PS Tinh Khong › Hoc Phat Van Dap (Dieu Am dich) 64kbps
MP3 › - PS Tinh Khong › Hoc Phat Van Dap (Dieu Am dich) 128kbps
MP3 › Cam Ung Thien Vung Bien 64kbps thêm file
Cam Ung Thien Vung Bien p33.mp3

MP3 › Cam Ung Thien Vung Bien 64kbps thêm file
Cam Ung Thien Vung Bien p34.mp3

MP3 › Cam Ung Thien Vung Bien 64kbps thêm file
Cam Ung Thien Vung Bien p35.mp3

MP3 › Cam Ung Thien Vung Bien 64kbps thêm file
Cam Ung Thien Vung Bien p36.mp3New 03/12/2020

Văn bản và Word: Học Phật Vấn Đáp tập 1 - 5 - Pháp Sư Tịnh Không Trả Lời Các Câu Hỏi Của Các Đồng Tu https://ph.tinhtong.vn › Home › HocPhatVanDap

New 30/11/2020

Trang MP3 mặc định sẽ hiển thị thời lượng các file mp3, nếu muốn tải trang nhanh hơn thì có thể bấm nút tắt thời lượng https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3

New 25/11/2020

- Thêm mp3 khai thị chuyên đề 1200 đề tài đến số 0161:
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 128kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 64kbps
+ https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- PS Tinh Khong*Khai Thi Chuyen De 1200 De Tai 32kbps

New 24/11/2020

Fix lỗi click nút tìm kiếm video trên trang https://ph.tinhtong.vn › Home › Videos

New 19/11/2020

Lưu lại các check box cho truy cập lần sau trên trang https://ph.tinhtong.vn › Home › GetLinkVideoOfYoutubePlaylist

New 16/11/2020

MP3 Nhac › 01 Niem Phat › Niem A Di Da Phat thêm file
Niệm A Di Đà Phật - Tịnh Tông Học Hội 4.mp3

Thêm văn bản Kinh Vô Lượng Thọ lần 10 tập 327 - 330 https://ph.tinhtong.vn › Home › KinhVoLuongTho10

New 09/11/2020

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 185.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 186.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 185.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 186.mp3

MP3 › - z CS Luu To Van › Giang Kinh Vo Luong Tho 2018 128kbps thêm file
Giang Kinh Vo Luong Tho 2018 _ 12 64kbps.mp3

MP3 › - z CS Luu To Van › Giang Kinh Vo Luong Tho 2018 128kbps thêm file
Giang Kinh Vo Luong Tho 2018 _ 13 64kbps.mp3

Thêm phần 18 - 32 MP3 Cảm Ứng Thiên Vựng Biên https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*Cam Ung Thien Vung Bien 64kbps

New 08/11/2020

MP3 › Chuyen Hoa Thanh Phuc - Nguyen Minh Tien dich 64kbps thêm file
Chuyển Họa Thành Phúc 07 Lời Bạt.mp3

MP3 › Chuyen Hoa Thanh Phuc - Nguyen Minh Tien dich 128kbps thêm file
Chuyển Họa Thành Phúc 07 Lời Bạt.mp3

MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Tro Thanh Mot Nguoi Con Dau Tot 64kbps
MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Tro Thanh Mot Nguoi Con Dau Tot 128kbps
MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Lua Chon Nguoi Ban Doi Thich Hop 128kbps thêm file
Lam Sao De Lua Chon Nguoi Ban Doi Thich Hop 3.mp3

MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Lua Chon Nguoi Ban Doi Thich Hop 128kbps thêm file
Lam Sao De Lua Chon Nguoi Ban Doi Thich Hop 4.mp3

MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Lua Chon Nguoi Ban Doi Thich Hop 64kbps thêm file
Lam Sao De Lua Chon Nguoi Ban Doi Thich Hop 3.mp3

MP3 › - z CS Duong Thuc Phan › Lam Sao De Lua Chon Nguoi Ban Doi Thich Hop 64kbps thêm file
Lam Sao De Lua Chon Nguoi Ban Doi Thich Hop 4.mp3

- Trích Đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa thêm files 2372 - 2904 Trích Đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 32kbps Trích Đoạn Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 128kbps
- Thêm hình mới:
Album A Di Đà Phật update hình mới
82`A Di Da Phat ai.ai

Album Đệ Tử Quy update hình mới
Tranh-De-Tu-Quy pdf.pdf

Album Z Khác update hình mới
Thiet Ke Bai Vi ai.ai


New 07/11/2020

Thêm các file word Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 1 - 10, 61 - 128 https://ph.tinhtong.vn › Home › CamUngThien

New 23/10/2020

Update văn bản Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập 101 - 128 https://ph.tinhtong.vn › Home › CamUngThien

New 16/10/2020

MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 64kbps thêm file
An Quang Phap Su Van Sao Tu Bien 11.mp3

MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 64kbps thêm file
An Quang Phap Su Van Sao Tu Bien 12.mp3

MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 128kbps thêm file
An Quang Phap Su Van Sao Tu Bien 11.mp3

MP3 › - PS An Quang › Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 128kbps thêm file
An Quang Phap Su Van Sao Tu Bien 12.mp3

- Hỗ trợ lấy link kênh youtube dạng www.youtube.com/c/.. trên trang https://ph.tinhtong.vn › Home › AudioYoutube
- Hỗ trợ lấy link kênh youtube dạng www.youtube.com/c/.. trên trang https://ph.tinhtong.vn › Home › GetLinkVideoOfYoutubePlaylist

New 15/10/2020

MP3 Nhac › 04 Album Ca Si › Coi Phat A Di Da (Single) - Hung Thanh
MP3 Nhac › 04 Album Ca Si › Di Giua Vo Thuong - Hung Thanh
MP3 Nhac › 04 Album Ca Si › Nhung Bai Hat Hay Nhat Cua Hung Thanh
MP3 Nhac › 05 Nhac Me Vu Lan Bao Hieu › Vu Lan Vang Me - Hung Thanh


New 13/10/2020

Cải tiến load trang, thêm thông tin ảnh chiều rộng x chiều cao trên các trang hình đơn chẳng hạn: https://ph.tinhtong.vn › Home › Hinh ?d= Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật&f= 11`Bon su la bo de vang.jpg

New 09/10/2020

Văn bản Kinh Vô Lượng Thọ giảng lần 10 tập 322 - 326: https://ph.tinhtong.vn › Home › KinhVoLuongTho10

New 08/10/2020

Cải tiến điều hướng chuyển hình qua trái phải khi click, chạm dễ dàng hơn trên các trang hình đơn chẳng hạn: https://ph.tinhtong.vn › Home › Hinh ?d= Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật&f= 11`Bon su la bo de vang.jpg

New 28/09/2020

Thêm nút chọn tông màu sáng tối vào các trang video https://ph.tinhtong.vn › Home › Videos

New 27/09/2020

Thêm nút chọn tông màu sáng tối vào các trang mp3 https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 và trang Audio Youtube https://ph.tinhtong.vn › Home › AudioYoutube

New 18/09/2020

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 11.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 12.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 13.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 14.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 15.mp3

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Xe Bau Dai Thua (Kinh Dai Tap) thêm file
Xe Báu Đại Thừa 16.mp3

Thêm nút Tách vào trong Tùy chỉnh

New 17/09/2020

Thêm Căn lề vào trong nút Tùy chỉnh

Các ngày trước đây