02/12/2022

Văn bản, Word & PDF thêm bài 1086 · Không Chỉ Thế Gian Pháp Chướng Ngại Mà Phật Pháp Cũng Chướng Ngại trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

01/12/2022

Văn bản, Word & PDF sửa bài 1084 · Tâm Người Khác Biệt Cho Nên Hiện Tướng Khác Biệt trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng
Văn bản, Word & PDF thêm bài 1085 · Nhà Phật Gọi Là Giáo Hóa Không Gọi Là Giáo Học trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

30/11/2022

Văn bản, Word & PDF thêm bài 1084 · Tâm Người Khác Biệt Cho Nên Hiện Tướng Khác Biệt trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

29/11/2022

Văn bản, Word & PDF thêm bài 1083 · Trong Thế Sự Mà Vẫn Là Vô Sự trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

28/11/2022

Phiên bản mới: Phần mềm Rename Copy Folder 6.1 (Đổi tên số thứ tự thư mục và copy đến thẻ nhớ, USB)
Văn bản, Word & PDF thêm bài 1082 · Chúng Ta Tích Cực Tăng Thêm Trí Tuệ Không Phải Tăng Thêm Phiền Não trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

27/11/2022

Văn bản, Word & PDF thêm bài 1081 · Thiếu Kém Vật Chất Không Phải Là Khổ, Không Có Trí Tuệ Mới Thật Cùng Khổ trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng
13:03 | Văn bản, Word & PDF sửa bài 1080 · Biết Giảng Nói, Biết Vào Thiền Định Cũng Không Ích Gì trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

26/11/2022

tinhkhongphapngu - HT Tịnh Không › Thầy Thái Lễ Húc (PS Thành Đức) › Đệ Tử Quy Và Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc + De Tu Quy Va Tu Hoc Phat Phap 35.mp3
tinhkhongphapngu - HT Tịnh Không › Thầy Thái Lễ Húc (PS Thành Đức) › Đệ Tử Quy Và Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc + De Tu Quy Va Tu Hoc Phat Phap 36.mp3
tinhkhongphapngu - HT Tịnh Không › Thầy Thái Lễ Húc (PS Thành Đức) › Đệ Tử Quy Và Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc 128kbps + De Tu Quy Va Tu Hoc Phat Phap 35.mp3
tinhkhongphapngu - HT Tịnh Không › Thầy Thái Lễ Húc (PS Thành Đức) › Đệ Tử Quy Và Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc 128kbps + De Tu Quy Va Tu Hoc Phat Phap 36.mp3
Văn bản, Word & PDF thêm bài 1080 · Biết Giảng Nói, Biết Vào Thiền Định Cũng Không Ích Gì trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

25/11/2022

Văn bản, Word & PDF thêm bài 1079 · Phật Dạy Chúng Ta Đoạn Vọng Tưởng, Trừ Chấp Chước Mà Thôi trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

24/11/2022

Văn bản, Word & PDF sửa bài 1077 · Phải Phân Biệt Rõ Giữa Tinh Tấn Và Tham Cầu trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng
Văn bản, Word & PDF thêm bài 1078 · Phật Dạy Chúng Ta Đoạn Tham, Không Phải Đổi Đối Tượng Tham trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

23/11/2022

Văn bản, Word & PDF thêm bài 1077 · Phải Phân Biệt Rõ Giữa Tinh Tấn Và Tham Cầu trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

22/11/2022

Văn bản, Word & PDF thêm bài 1076 · Cả Ngày Khởi Vọng Tưởng, Kết Quả Của Vọng Tưởng Gọi Là Nghiệp trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

21/11/2022

PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 128kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 23 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 128kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 24 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 128kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 25 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 128kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 26 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 128kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 27 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 128kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 28 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 128kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 29 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 64kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 23 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 64kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 24 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 64kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 25 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 64kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 26 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 64kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 27 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 64kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 28 - PS Tịnh Không.mp3
PS Tịnh Không › Kinh Vô Lượng Thọ 1994 - PS Tịnh Không 64kbps + Kinh Vô Lượng Thọ 1994 29 - PS Tịnh Không.mp3
Đại Sư Ấn Quang › Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 32kbps
Phiên bản mới: Phần mềm Rename Copy Folder 6.0 (Đổi tên số thứ tự thư mục và copy đến thẻ nhớ, USB)
Văn bản, Word & PDF thêm bài 1074 · Nghe Lời Và Có Lòng Nhẫn Nại Là Người Có Phước trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng
Văn bản, Word & PDF thêm bài 1075 · Không Cầu Thứ Gì Khác Chỉ Muốn Học Làm Phật trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

20/11/2022

PS Tịnh Không › Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh - PS Tịnh Không 32kbps
Nhạc › Niệm Phật › Niệm A Di Đà Phật › Niệm A Di Đà Phật - Thầy Giác Nhàn + 21 Thầy Niệm Phật Cách Khoảng Có Đại Chúng 1h - âm lượng đồng đều.mp3
- Sửa lỗi âm thanh file: 21 Thầy Niệm Phật Cách Khoảng Có Đại Chúng 1h - âm lượng đồng đều.mp3

19/11/2022

Giới Luật › Chú Giải Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Quyển Hạ - Ni Sư Phật Oánh
Văn bản, Word & PDF thêm bài 1073 · Khởi Tâm Động Niệm, Đối Người Tiếp Vật Có Giống Phật Bồ Tát Không trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

18/11/2022

Văn bản, Word & PDF thêm bài 1072 · Thành Kính Là Chìa Khóa Để Thành Công trong Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

Loading...