New 15/04/2021

Văn bản & Word Yêu Quý Sinh Mạng Xin Đừng Phá Thai Giết Con https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › yeu-quy-sinh-mang-xin-dung-pha-thai-giet-con-phap-su-tinh-khong-000009

New 14/04/2021

MP3 › - T Phuoc Tien › Trich Doan Ngan › Trich Doan Ngan 3
MP3 › - T Phuoc Tien › Trich Doan Ngan › Trich Doan Ngan 4
MP3 › - T Phuoc Tien › Trich Doan Ngan › Trich Doan Ngan 5
MP3 › - T Phuoc Tien › Trich Doan Ngan › Trich Doan Ngan 6
MP3 › - T Phuoc Tien › T Phuoc Tien 10
Thêm 34 mp3 tại: https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- T Phuoc Tien*T Phuoc Tien 9

New 13/04/2021

MP3 › - SC Huong Nhu › TN Huong Nhu 5 thêm file
Nói Chuyện Với Phụ Nữ Khiếm Thị.mp3

MP3 › - SC Huong Nhu › TN Huong Nhu 5 thêm file
Vượt Qua Cửa Tử.mp3

MP3 › - SC Huong Nhu › TN Huong Nhu 5 thêm file
Lợi Ích Của Thọ Trì Năm Giới.mp3

MP3 › - SC Huong Nhu › TN Huong Nhu 5 thêm file
Từ Tâm Hóa Giải Được Ác Tâm.mp3

MP3 › - SC Huong Nhu › TN Huong Nhu 5 thêm file
Buông Bỏ Khó Quá Thưa Thầy.mp3

MP3 › - SC Huong Nhu › TN Huong Nhu 5 thêm file
Không Buồn Không Trách Không Than.mp3

MP3 › - SC Huong Nhu › TN Huong Nhu 5 thêm file
Thiện Và Bất Thiện (Xuân Canh Tý - Mùng 5).mp3

MP3 › - SC Huong Nhu › TN Huong Nhu 5 thêm file
Vì Sao Gọi Là Mùa Xuân Di Lặc.mp3

MP3 › - SC Huong Nhu › TN Huong Nhu 5 thêm file
Lận Đận Muốn Ham Càng Thêm Khổ.mp3

MP3 › - SC Huong Nhu › TN Huong Nhu 5 thêm file
Làm Sao Giữ Được An Lạc Hạnh Phúc Lâu Dài.mp3

MP3 › - SC Huong Nhu › TN Huong Nhu 5 thêm file
Chia Sẻ Về Việc Mạo Danh Kêu Gọi Từ Thiện Trên Mạng Xã Hội 2021.mp3New 05/04/2021

Cập nhật Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn tập 20 https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- T Thai Le Huc*Hoc Tap Chia Se Chu Tu Tri Gia Cach Ngon

New 04/04/2021

MP3 › - HT Tuyen Hoa › DPA doc › Chú Lăng Nghiêm tập cuối - HT Tuyên Hóa 128kbps


New 02/04/2021

Văn bản & Word Kinh Vô Lượng Thọ 29 tập (Kinh Vô Lượng Thọ lần 9, năm 1994) bản mới đã được biên soạn, biên tập và hiệu đính lại: https://ph.tinhtong.vn › Home › KinhVoLuongTho9

New 28/03/2021

Văn bản & Word Bàn Về Hiếu Đạo https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › ban-ve-hieu-dao-phap-su-tinh-khong-000008

New 26/03/2021

Thêm phần 43 - 48 MP3 Cảm Ứng Thiên Vựng Biên https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*Cam Ung Thien Vung Bien 64kbps

New 25/03/2021

Sửa lỗi lấy link channel kênh youtube và hỗ trợ tối đa get 400 video trong trang Youtube Playlist https://ph.tinhtong.vn › Home › GetLinkVideoOfYoutubePlaylist và trang Audio Youtube https://ph.tinhtong.vn › Home › AudioYoutube


New 17/03/2021

Văn bản & Word Cách Cứu Giúp Thân Nhân Qua Đời - Thầy Trần Đại Huệ https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › cach-cuu-giup-than-nhan-qua-doi-nguoi-than-bat-ngo-gap-nan-thay-tran-dai-hue-000007

New 16/03/2021

MP3 › - T Tri Hue › Thich Tri Hue 2020
MP3 › - T Tri Hue › Thich Tri Hue youtube


New 14/03/2021

Thêm văn bản Kinh Vô Lượng Thọ lần 10 tập 359 - 374 hoàn mãn https://ph.tinhtong.vn › Home › KinhVoLuongTho10

New 13/03/2021

Văn bản & Word Đệ Tử Quy Và Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › de-tu-quy-va-tu-hoc-phat-phap-phap-su-thanh-duc-thay-thai-le-huc-000006

New 12/03/2021

- Trang https://ph.tinhtong.vn › Home › GetLinkVideoOfYoutubePlaylist đã sửa lỗi 1 số định dạng link, lấy tối đa 100 video
- Trang https://ph.tinhtong.vn › Home › AudioYoutube đã sửa lỗi 1 số định dạng link, lấy tối đa 100 audio

New 05/03/2021

Văn bản & Word Tác Hại Của Việc Phóng Túng Tình Dục Đối Với Sức Khỏe Con Người - Thầy Trần Đại Huệ https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › tac-hai-cua-viec-phong-tung-tinh-duc-doi-voi-suc-khoe-con-nguoi-thay-tran-dai-hue-000005

New 03/03/2021

Văn bản & Word Làm Sao Để Nâng Cao Khả Năng Giảng Dạy Toàn Diện Của Giáo Viên - Cô giáo Dương Thục Phân https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › lam-sao-de-nang-cao-kha-nang-giang-day-toan-dien-cua-giao-vien-co-giao-duong-thuc-phan-000004

New 02/03/2021

Thêm Văn bản & Word Tập 5 Làm Sao Để Xây Dựng Chánh Tri Chánh Kiến Trong Tu Học - Pháp Sư Thành Đức https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › lam-sao-de-xay-dung-chanh-tri-chanh-kien-trong-tu-hoc-phap-su-thanh-duc-thay-thai-le-huc-000002

New 27/02/2021

Văn bản & Word & PDF Làm Sao Xây Dựng Quan Hệ Hai Giới Hòa Hợp Tôn Trọng - Thầy Thái Lễ Húc và Cô Giáo Lý Việt https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › lam-sao-xay-dung-quan-he-hai-gioi-hoa-hop-ton-trong-thay-thai-le-huc-co-giao-ly-viet-000003

New 23/02/2021

MP3 Nhac › 01 Niem Phat › Niem A Di Da Phat thêm file
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Hoằng Pháp 2.mp3

MP3 Nhac › 01 Niem Phat › Niem A Di Da Phat thêm file
Niệm A Di Đà Phật - Tịnh Tông Học Hội 4.mp3

- Niệm A Di Đà Phật - Tịnh Tông Học Hội 4.mp3 cập nhật mới, niệm phật liên tục, không nghỉ giữa chừng.

New 20/02/2021

- Chuyển nút màu sáng tối trên trang mp3 xuống bên phải nút Tắt thời lượng.
- Một số mục trên trang mp3 có thêm vào hình ảnh mô tả, vd: https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- A*Phat Tam Bo De - Dai Su Ribur Rinpoche 256kbps
- Thay đổi các file mp3 sang giọng đọc của DPA https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- Dai Tang Kinh Tieu Thua 128kbps*Kinh Mi Tiên Vấn Đáp 128kbpshttps://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- Dai Tang Kinh Tieu Thua 64kbps*Kinh Mi Tiên Vấn Đáp 64kbps
-
Trang https://ph.tinhtong.vn › Home › AudioYoutube hiện thời đang bị lỗi
- Trang https://ph.tinhtong.vn › Home › GetLinkVideoOfYoutubePlaylist hiện thời đang bị lỗi

New 12/02/2021

Thêm nút ở cuối trang, click vào để copy link url trang web hiện tại.

New 30/01/2021

Thêm văn bản Kinh Vô Lượng Thọ lần 10 tập 351 - 358 https://ph.tinhtong.vn › Home › KinhVoLuongTho10

New 23/01/2021

Văn bản & Word Làm Sao Để Xây Dựng Chánh Tri Chánh Kiến Trong Tu Học - Pháp Sư Thành Đức https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › lam-sao-de-xay-dung-chanh-tri-chanh-kien-trong-tu-hoc-phap-su-thanh-duc-thay-thai-le-huc-000002

New 22/01/2021

Văn bản & Word Căn Nguyên Của Tai Nạn Và Bệnh Tật, Hãy Trân Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Giết Hại Động Vật https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › can-nguyen-cua-tai-nan-va-benh-tat-hay-tran-trong-sinh-mang-xin-dung-giet-hai-dong-vat-lao-phap-su-tinh-khong-000001

New 20/01/2021

Trang MP3 Thích Nữ Hương Nhũ chia thành các mục 100 files để tải trang nhanh và nhẹ, có 1 số bài mới thêm vào ở mục số 4 và 5: https://ph.tinhtong.vn › Home › MP3 ?p= MP3*- SC Huong Nhu

New 15/01/2021

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 32kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 187.mp3

MP3 › - PS Tinh Khong › Tinh Do Dai Kinh Khoa Chu 2014 64kbps thêm file
TDDK Khoa Chu 2014 187.mp3

MP3 › - z CS Luu To Van › Giang Kinh Vo Luong Tho 2018 128kbps thêm file
Giang Kinh Vo Luong Tho 2018 _ 15 64kbps.mp3New 14/01/2021

Thêm văn bản Kinh Vô Lượng Thọ lần 10 tập 341 - 350 https://ph.tinhtong.vn/Home/KinhVoLuongTho10
Thêm phần 39 - 42 MP3 Cảm Ứng Thiên Vựng Biên https://ph.tinhtong.vn/Home/MP3?p=MP3*Cam+Ung+Thien+Vung+Bien+64kbps

New 01/01/2021

Văn bản & Word Tuyển Chọn Học Phật Vấn Đáp - Trích Lục Từ Các Buổi Khai Thị Vấn Đáp Của Hòa Thượng Tịnh Không Cho Các Đồng Tu Học Phật https://ph.tinhtong.vn › Home › TuyenChonHocPhatVanDap

New 24/12/2020

Thêm văn bản Kinh Vô Lượng Thọ lần 10 tập 331 - 340 https://ph.tinhtong.vn › Home › KinhVoLuongTho10

New 22/12/2020

MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020
MP3 › - T Phap Hoa › T Phap Hoa 2020 Bao An Rong Lon


Các ngày trước đây