Để dễ dàng copy dữ liệu trong bảng theo dạng cột, xin cài thêm extension cho Chrome: Copytables

Dán các link có định dạng tương tự vào khung bên trên để get:
https://www.youtube.com/phaphanh
https://www.youtube.com/user/phaphanh
https://www.youtube.com/channel/UCXY4z3vtwESow5jObbZxRJg
PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M
https://www.youtube.com/watch?v=sxZPvwck4cI&list=PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M
https://youtu.be/sxZPvwck4cI/?list=PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M
https://www.youtube.com/embed/sxZPvwck4cI/?list=PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M

https://youtube-playlist-analyzer.appspot.com
Trình phân tích danh sách phát trên YouTube [YouTube Playlist Analyzer] sử dụng API dữ liệu YouTube để phân tích mọi danh sách phát [playlist] hoặc kênh [channel] youtube và hiển thị thông tin có liên quan bằng đồ thị. Nó hỗ trợ 3 chế độ biểu diễn dữ liệu (hoặc chế độ xem): Chế độ xem danh sách phát [Playlist View], Chế độ xem dòng thời gian [Timeline View] và Chế độ xem bảng [Table View]. Sử dụng công cụ này để tìm hiểu những điều như sau:
+ Tổng thời lượng của một danh sách phát?
+ So sánh thời lượng video trong danh sách phát / kênh.
+ Xu hướng của lượt xem, lượt thích, lượt không thích hoặc nhận xét về video của kênh / danh sách phát là gì?
+ Chi tiết của từng mục video - tiêu đề, tiêu đề kênh, thời lượng, số lượng, thời gian xuất bản, mô tả ngắn, liên kết video.