Link Youtube Playlist or Channel:Số video get link hiển thị tối đa là 400 video.
Để dễ dàng copy dữ liệu trong bảng theo dạng cột, xin cài thêm extension cho Chrome: Copytables

Dán các link có định dạng tương tự vào khung bên trên để get:
@PhapHanh
PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M