189Thứ Hai, 27/03/2023, 16:08

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 27/03/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1200

“NÓI VỀ KINH A DI ĐÀ”

Một thủa nọ, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc, nước Xá Vệ cùng với 1250 vị đại Tỳ kheo. Các vị đại Tỳ Kheo này đều là các bậc đại tri thức, các đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của Đức Phật như là: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp… Các Đại Bồ Tát như Ngài Văn Thù Sư Lợi, Thường Tinh Tấn Bồ Tát…Vô lượng Chư Thiên và các thiên chúng đến để cùng nghe buổi nói pháp về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Lúc này, Phật nói với Trưởng Lão Xá Lợi Phất: “Từ đây qua mười muôn ức cõi nước Phật có thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong thế giới đó có vị Phật hiệu là Phật A Di Đà, hiện tại vẫn đang nói pháp. Xá Lợi Phất, vì sao cõi nước đó tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc!”. Chúng sanh ở cõi nước đó không có khổ đau, buồn vui, không có Sinh – Lão – Bệnh – Tử, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ, chỉ có niềm vui của pháp hỷ.

Phật nói với với Trưởng Lão Xá Lợi Phất, vị đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của mình để chúng sanh đời sau tin rằng, bậc đại trí tuệ còn tin về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu chúng sanh phàm phu không thể tin nhận thì đó là do nghiệp của chúng ta quá sâu nặng. Sáng nay, tôi đã dạy từ 3 giờ để đọc bài một cách nghiêm túc, tôi đã tìm đọc bản dịch “Kinh A Di Đà” ở trên mạng nhưng bản Kinh ở trên mạng có rất nhiều lỗi chính tả. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng!

Phật nói:Cõi nước Cực Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng cây báu, bảy tầng lưới báu, châu báu xung quanh rất đẹp. Lại nữa Xá Lợi Phất, ở đó có ao nước bằng bảy châu báu, nước tám công đức tràn đầy ở trong ao”. Nước tám công đức” là nước khi uống vào giúp con người cảm thấy thư thái, mát mẻ. Hòa Thượng nói: “Các nhà thiết kế ở thế gian nên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để học bản lĩnh của các vị Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc!”.

Những điều này nếu chúng ta chưa thể tin thì chúng ta đừng vội cho đó là mê tín. Ngày trước khi tôi dịch trong các bài giảng có đoạn nói rằng: “Trong thế giới có vô số các hạt vi trần, trong hạt vi trần có thế giới, hạt vi trần không phình to, thế giới không thu nhỏ”. Khi tôi dịch đến đoạn này tôi cũng chưa hiểu nhưng tôi không dám hoài nghi lời trong Kinh. Khoa học kỹ thuật phát triển đã dần chứng minh được những điều này, khi phi thuyền vũ trụ bay ra khỏi trái đất tám vạn dặm thì từ phi thuyền chụp ảnh trái đất, trái đất chỉ nhỏ như một chiếc đầu đũa. Trái đất chỉ nhỏ như đầu đũa nhưng trên đó diễn ra rất nhiều buồn vui, thương ghét, giận hờn. Nếu phi thuyền cách trái đất xa hơn thì trái đất nhìn sẽ còn nhỏ hơn. Cách đây hàng nghìn năm, khi Phật dùng Phật nhãn nhìn vào dải thiên hà, Ngài nhìn thấy vô số các hành tinh nhỏ như các hạt bụi.

Trước đây, Phật quán chiếu trong một cốc nước thấy nước có hơn tám vạn con vi khuẩn. Người xưa, khi nghe thấy điều này thì họ không thể hiểu. Hiện tại, con người đã phát minh ra kính hiển vi, khi dùng kính hiển vi thì chúng ta có thể nhìn thấy các loại vi khuẩn này. Trước đây các vị Tỳ kheo đi đâu cũng phải mang theo một chiếc túi vải để lọc nước uống. Một người học trò của tôi, nhà anh có kính hiển vi, anh nói rằng, vào buổi sáng số lượng vi khuẩn trong miệng chúng ta nhiều như số lượng cư dân trên trái đất. Con người có thể dùng vật chất tạo thành năng lượng nhưng chưa biết cách dùng định lực biến thành năng lượng. Tương lai, xe của chúng ta có thể chạy bằng năng lượng từ trong tự nhiên, không còn cần phải đi đổ xăng.

Phật nói: “Trong ao nước tám công đức có những đóa hoa sen to như bánh xe, những đóa hoa sen này có thể phát ra ánh sáng. Hoa sen màu xanh sẽ phát ra ánh sáng màu xanh, hoa sen màu vàng sẽ phát ra ánh sáng màu vàng, hoa sen màu trắng sẽ phát ra ánh sáng màu trắng, hương thơm của hoa vi diệu, tinh khiết. Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy!”.

Phật nói: “Lại nữa Xá Lợi Phật, cõi Tịnh Độ ngày đêm thường có nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm hoa trời sẽ rơi xuống. Chúng sanh ở cõi Cực Lạc dùng hoa này để cúng dường mười phương vạn ức chư Phật. Khi cúng dường xong thì các Ngài trở về bổn quốc ăn cơm và đi kinh hành”. Năng lực của chúng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc rất vượt trội khi các Ngài nghĩ đến vị Phật nào thì sẽ có mặt ở trước vị Phật đó. Chúng ta nghĩ về Cha Mẹ thì trong ý niệm của chúng ta đã có Cha Mẹ nhưng chúng ta chưa tự dịch chuyển được cơ thể.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook