18307/02/2023, 10:58 22/02/2023, 08:43
1152 · Ngoài Tâm Mà Cầu Pháp Thì Gọi Là Ngoại Đạo

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 08/02/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1153

“TU HỌC PHẬT PHÁP CẦN PHẢI CÓ SƯ THỪA”

Đây là vấn đề rất quan trọng với người tu học Phật pháp, nếu chúng ta không có sư thừa chúng ta sẽ không có phương hướng rõ ràng. Hoà Thượng Tịnh Không chính là tấm gương sư thừa rõ nét cho chúng ta. Từ khi theo học với Lão sư Lý Bỉnh Nam, Ngài cả đời học và làm theo lời Thầy. Lão sư Lý Bỉnh Nam là học trò của Tổ sư Ấn Quang, tổ sư thứ 13 của pháp môn Tịnh Độ. Lão sư Lý Bỉnh Nam và Hoà Thượng Tịnh Không hơn 90 tuổi vãng sanh, các Ngài đã có hơn 60 năm tu học Phật pháp, chuyên tu, chuyên hoằng Phật pháp. Các Ngài là vị Thầy là tấm gương sư thừa cho chúng ta. Tổ sư Ấn Quang truyền thừa cho Lão sư Lý Bỉnh Nam, Lão sư Lý Bỉnh Nam truyền thừa cho Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng ta học theo Hoà Thượng, đời chúng ta là đời sư thừa thứ tư.

Ông bà ngoại, bà nội tôi ăn chay trường, niệm Phật, từ nhỏ tôi ăn chay, niệm Phật theo ông bà. Trước đây, tôi không đọc Kinh sách hay nghe vị Thầy nào giảng cho đến khi tình cờ dịch đĩa Hoà Thượng. Khi tôi đi dạy lớp Hán Ngữ ở Vũng Tàu, sư bà nhập rất nhiều Kinh sách, tôi thấy có bộ đĩa giảng bằng tiếng Bắc Kinh nên tôi mang về nghe. Khi đó tôi chỉ hiểu được hơn 30% nhưng tôi nhận thấy những đạo lý Hoà Thượng giảng vô cùng hay. Tôi phát tâm dịch đĩa ra để mọi người cùng nghe. Ban đầu tôi dịch và viết ra vở, tôi đã viết hơn mười cuốn sổ dày. Tôi chỉ nghe, dịch đĩa của Hòa Thượng và một số học trò của Hoà Thượng như Thầy Chung Mao Sâm, Thầy Trần, Thầy Thái. Rất nhiều người đến nhờ tôi dịch đĩa của những vị khác giảng thì tôi từ chối vì tôi chỉ hiểu được lời của Hòa Thượng nói. Đây là sự may mắn của tôi vì tôi không bị ảnh hưởng bởi dòng tư tưởng khác. Nếu có thêm dòng tư tưởng khác thì tôi sẽ có sự so sánh đây chính là sự truyền thừa. Nhà Phật gọi sự truyền thừa này là sư đạo. Sự đạo là sự truyền thừa, tiếp nối theo một mạch.

Nhiều vị Thầy dạy học trò pháp môn Tịnh Độ nhưng Thầy tu pháp môn khác. Có vị Thầy nói, vì nhiều người thích học niệm Phật nên vị đó dạy pháp môn niệm Phật. Vị Thầy đó không chuyên tâm với pháp môn Tịnh Độ, hoài nghi về thế giới Tây Phương Cực Lạc vậy thì học trò rất khó có được thành tựu viên mãn. Chúng ta tu học pháp môn Thiền Tông, pháp môn Mật Tông hay pháp môn Tịnh Độ thì chúng ta phải có sự truyền thừa của các vị Thầy chuyên tu pháp môn đó. Chúng ta được học pháp môn Tịnh Độ được truyền thừa từ ba đời một cách liền mạch, nhất quán. Chúng ta có đang chuyên nhất theo pháp môn Tịnh Độ hay chúng ta vẫn đang lan man, xen tạp.

Hoà Thượng nhắc đến một vị Giáo sư khảo cổ học rất nổi tiếng tên là Nghiêm Nhất Bình, ông nói, Phật pháp không đáng tin, đầy những mâu thuẫn. Ông đọc “Kinh Kim Cang” nhưng trong Kinh lúc nói có, lúc nói không: “Sắc tức thì không, không tức thì sắc”. Một Giáo sư nổi tiếng cũng không thể hiểu về Phật pháp. Các nhà khoa học đã chứng minh khi các nguyên tử chuyển động với tốc độ ánh sáng thì nó sẽ bằng không. Vật chất không thể tồn tại vĩnh viễn. Khi tôi dạy ở Vũng Tàu, khi tôi lên núi Thị Giải, tôi bám vào đá thì thấy đá tan thành cát, cát sẽ dần phân huỷ thành bụi. Tất cả sẽ trở về không, từ không rồi sẽ trở thành có.

Nếu chúng ta học Phật pháp mà chúng ta gặp những người như này thì chúng ta sẽ mất đi niềm tin với Phật pháp, đối với pháp môn Tịnh Độ niềm tin sẽ còn dễ mất đi hơn. Chúng ta học Phật pháp chúng ta phải cẩn trọng khi tiếp cận với các vị Thầy, những người bạn đồng tu.

Hòa Thượng nói: “Khi chúng ta có sư thừa thì chúng ta chỉ tin tưởng, chỉ theo một vị Thầy, bất cứ việc gì chúng ta cũng hướng đến Thầy học hỏi, nhất định không nghe theo lời người khác”. Chúng ta rất dễ dàng nghe theo lời của người khác. Chúng ta gặp được Thầy tốt, bạn lành đều do nhân duyên, phước đức. Chúng ta phải rất chân thành, cung kính thì chúng ta mới có được nhân duyên, phước đức này. Nhà Phật nói: “Phải là thiện căn, phước đức sâu dày”.

Khi tôi đi học chữ Hán, tôi luôn xếp cuối lớp. Sau này, khi họp lớp, mọi người đều rất ngạc nhiên khi biết tôi làm được trang web, có nhiều bản dịch Phật pháp như vậy. Bạn của tôi khi ra trường đều làm ở những vị trí lương cao, có địa vị. Tôi gặp được đĩa của Hòa Thượng là do phước báu, nhân duyên. Khi Sư bà mời tôi đi dạy, cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn, thiếu thốn, Sư bà mời tôi đi dạy nhưng Sư bà nói không có tiền để trả cho tôi. Tôi nói, con phát tâm dạy, có tiền hay không có tiền con cũng dạy như vậy. Nhờ sự chân thành đó tôi có nhân duyên đến thiền đường đó dạy học và gặp được đĩa của Hòa Thượng. Khi tôi đi dạy, tôi nhận thấy chỉ những người có tâm chân thành mới có thể có được nhân duyên tốt. Tổ Ấn Quang dạy: “Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm”. Lòng chân thành chuyển được phàm tâm. Chúng ta gặp được Thầy tốt bạn lành không phải do mối quan hệ mà đều do tâm chân thành.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook