134Thứ Hai, 06/02/2023, 17:56
1151 · Ngoài Phật Pháp Ra Chỉ Có Thể Trị Ngọn, Không Thể Trị Gốc

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 06/02/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1151

“NGOÀI PHẬT PHÁP RA CHỈ CÓ THỂ TRỊ NGỌN, KHÔNG THỂ TRỊ GỐC”

Hòa Thượng nói: “Chỉ có Phật pháp giúp được chúng ta trị gốc”. “Trị gốc” là giúp chúng ta có thể liễu thoát sinh tử, vượt thoát luân hồi. “Trị ngọn” là giúp chúng ta sống đời sống an vui, không bệnh khổ trong đời hiện tại. Nhiều người tu học một thời gian thì họ thoái tâm, họ cho rằng pháp nào giúp người khác không bệnh khổ thì pháp đó linh nghiệm. Quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Khổ là cái khổ chắc thật. Chúng ta mang thân thể sinh lý, thân tứ đại, thân thể chúng ta hợp thành từ đất, nước, gió, lửa nên chúng ta không thể thoát khỏi cái khổ này. Thân chúng ta có bệnh do ba nguyên nhân: do nghiệp chướng chúng ta đã tạo từ nhiều đời, do oan gia trái chủ và do thân sinh lý. Bệnh do thân sinh lý là do chúng ta ăn uống, sinh hoạt không phù hợp. Nếu chúng ta ngoài 40 tuổi, chúng ta ăn nhiều vào buổi chiều thì chúng ta sẽ cảm thấy khó tiêu.

Hôm qua, có một số người tìm gặp tôi, họ nói họ muốn gia nhập hệ thống Khai – Minh – Đức. Họ là người của một tông phái nhưng tông phái đó không được quốc gia công nhận. Tôi nói, tôi là người học Phật nhưng khi tôi làm giáo dục tôi không nói đến tôn giáo, tín ngưỡng của cá nhân. Sau khi nói chuyện về giáo dục thì họ lại muốn truyền đạo cho tôi. Họ khuyên tôi luyện pháp giống họ để tôi có thể được trường sinh bất lão, không có bệnh. Họ không tách biệt được giữa giáo dục và tôn giáo. Các tôn giáo khác chỉ giúp chúng ta an lạc, không bệnh khổ nhất thời. Người thế gian chỉ cần có được một chút an lạc nhất thời mà họ không nhìn thấy cái khổ dài lâu.

Hòa Thượng nói: “Pháp của các tôn giáo khác chỉ có thể trị ngọn, không thể trị gốc. Pháp của họ chỉ giúp bạn thuyên giảm bệnh khổ một thời gian nhưng sau đó bệnh khổ vẫn khởi. Pháp đó không phải là phương pháp cứu cánh, không thể trị được gốc”. Nếu pháp của họ có thể giúp người trường sinh bất lão thì họ có nhìn thấy ông tổ của pháp đó sống lâu hơn trăm tuổi không?. Nhiều người rất dại khờ nên họ bị lừa. Phật nói rõ, Sinh – Lão – Bệnh – Tử là định luật không ai có thể thay đổi. Trong tứ diệu đế nói rõ nguyên nhân của khổ, cách đối trị, cách vượt qua cái khổ. Phật pháp chân thật là pháp viên mãn.

Hòa Thượng nói: “Một số tôn giáo cũng có thể giúp con người được sinh thiên làm thiên nhân. Chúng ta được lên trời làm Thiên nhân thì chúng ta có phước báu rất lớn, tuổi thọ dài lâu nhưng chúng ta vẫn không thoát được sinh tử. Khi phước báu hết thì chúng ta vẫn đọa lạc”. Chúng ta sinh về trời thì chúng ta cũng không thể vĩnh sinh. Chúng ta làm Thiên nhân nhưng khi phước báu hết thì chúng ta vẫn đọa lạc. Tín tâm của chúng ta rất “mong manh, dễ vỡ” nên chúng ta phải cẩn trọng.

Sáng nay, có người gọi điện cho tôi, họ mời tôi ra nước ngoài để giảng về pháp môn niệm Phật. Ngày trước tôi có qua đó giảng nhưng hiện tại, mọi người đã bỏ ăn chay, niệm Phật. Chúng ta chưa hiểu thấu đáo nên chúng ta không trân trọng nhân duyên được gặp Phật pháp, đây là nhân duyên: “Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ”. Nhân duyên trăm ngàn muốn kiếp khó được gặp. Chúng ta không hiểu nên chúng ta dễ dàng đánh đổi. Chúng ta không tin pháp môn giúp chúng ta chân thật vĩnh sinh mà chúng ta tin pháp giúp chúng ta được khỏe mạnh nhất thời.

Chúng ta mang thân tứ đại, nhỏ như thân xác của chúng ta thì phải tuân theo Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Lớn như trái đất cũng phải theo quy luật Thành – Trụ - Hoại – Không. Nhiều người chỉ chú trọng để có đời sống an lạc mà không chú trọng khắc chế tập khí, phiền não của chính mình. Họ muốn tu pháp nào mà họ không cần bỏ đi “tham, sân, si, mạn”, “tự tư tự lợi”, vẫn được thỏa mãn “năm dục sáu trần”.

Hòa Thượng nói: “Dù chúng ta sinh lên cõi trời cao nhất là phi phi tưởng sứ, thọ mạng của chúng ta dài đến tám vạn đại kiếp, tuổi thọ dài nhưng cũng là có con số, tám vạn đại kiếp rồi sẽ đi qua. Khi thời gian của chúng ta hết thì chúng ta vẫn phải luân hồi sáu cõi. Tất cả pháp Phật nói ra đều là phương thuốc để điều trị tập khí của chúng ta. Tâm bệnh của chúng sanh chính là tập khí, phiền não, sinh tử luân hồi. Đây là đại khổ. Đại khổ này chỉ có Phật pháp có thể giúp chúng ta trị tận gốc”. Phật pháp bảo chúng ta phải thọ tam quy, trì ngũ giới, quay trở về Giác – Chánh – Tịnh, không “sát, đạo, dâm vọng”. Người theo các tông phái chỉ cần làm theo lời của giáo chủ của họ. Các tông phái không được quốc gia thừa nhận thì chúng ta không nên tiếp cận. Có những người lén lút truyền đạo, khuyên người khác tin theo giáo phái của họ, hành động này trong Phật pháp gọi là trộm cắp.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook