138Chủ Nhật, 11/12/2022, 17:46
1095 · Thầy Giáo Tốt Muốn Tìm Một Học Sinh Tốt Rất Khó

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ Nhật, Ngày 11/12/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1095

“THẦY GIÁO TỐT MUỐN TÌM MỘT HỌC SINH TỐT RẤT KHÓ”

Một học sinh tốt là học sinh biết nghe lời, làm theo. Một người Thầy giáo tốt là người biết truyền thụ để học trò chân thật liễu thoát được sinh tử. Người Thầy tốt không cần phải là người Thầy có danh cao, tiếng tốt. Trong “Kệ Khai Kinh” nói: “Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ”. Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nếu chúng ta không có người dẫn đường tốt thì chúng ta sẽ loay hoay trong vòng sanh tử.

Hôm qua, chúng ta về chùa Phước Hậu, chúng ta lễ Phật tưởng niệm ngày Vía Phật A Di Đà. Theo truyền thuyết, Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ là hóa thân của Phật A Di Đà nên mọi người chọn ngày Đại sư viên tịch là ngày vía Phật A Di Đà. Trước khi chúng ta lễ Phật, tôi đã thỉnh Thầy trụ trì nói về các câu chuyện truyền kỳ về các Thầy, các kỳ tích vãng sanh ở tổ đình Phước Hậu để chúng ta có thêm niềm tin với pháp môn Tịnh Độ.

Trước đây, có một người tên là Ba Gà đến chùa xin làm công quả để có cơm ăn. Người ta cho gì thì ông ăn thứ đó, ông nói với mọi người là ông tu ở trong tâm. Khi ông sắp mất, ông nhờ các Thầy qua tụng Kinh giúp mình. Mọi người đang tụng Kinh thì ông nói, các Thầy phải về lấy khánh để gõ chứ các Thầy gõ mõ ông không đi được. Mọi người gõ khánh thì chỉ khoảng 10 phút sau thì ông đi.

Chúng ta cần những vị Thầy trực tiếp và gián tiếp. Các Thầy dạy chúng ta phương pháp tu hành, các Thầy là tấm gương hy sinh phụng hiến, là tấm gương vãng sanh cho chúng ta. Trước đây, Hòa Thượng trở về thưa với Thầy Lý Bỉnh Nam: “Một mình con bôn ba trên thế giới rất cô độc, Thầy có thể tìm thêm người hỗ trợ con không!”. Thầy Lý Bỉnh Nam nói: “Ông đi tìm học trò cho tôi đi!”. Ý của Ngài Lý Bỉnh Nam là học trò tốt không dễ tìm.

Hòa Thượng nói: “Học trò tốt là người chân thật có thể buông bỏ tập khí, phiền não để chuyên tâm nghe lời dạy của Lão sư. Họ chân thật tiếp nhận và thật làm. Một vị Lão sư tốt là người chân thật buông bỏ thế duyên để chuyên tâm giáo huấn học trò. Lão sư Lý nói: “Học trò muốn tìm một vị Thầy tốt khó. Nhưng Thầy muốn tìm một học trò tốt càng khó hơn”. Khi người Thầy gặp được người học trò tốt thì quan hệ giữa Thầy trò sẽ rất mật thiết”.

Trước đây, Hòa Thượng chưa biết đến Phật pháp, Hòa Thượng đi tìm những vị Thầy dạy triết học. Sau khi, Hòa Thượng viết thư thỉnh cầu Giáo sư Phương Đông Mỹ, Giáo sư đã ân cần chỉ dạy cho Ngài. Một tuần Giáo sư Phương Đông Mỹ dạy cho Hòa Thượng hai giờ vào ngày chủ nhật. Giáo sư Phương Đông Mỹ thấy rõ, một người học trò tiếp xúc nhiều người sẽ bị xen tạp, loạn động nên Thầy đã dạy Hòa Thượng riêng ở nhà. Khi đó, Hòa Thượng không hiểu vì sao Thầy làm như vậy. Sau này, khi Hòa Thượng bắt đầu học Phật pháp, Ngài biết được đó là sự dụng tâm, ân cần của Thầy đối với học trò. Một vị Thầy nhìn thấy học trò như một tờ giấy trắng thì sẽ rất giữ gìn. Một tờ giấy trắng đã được viết hoặc in lên thì sẽ rất xóa.

Bản thân tôi rất may mắn, trước đây tôi thích đọc truyện kiếm hiệp, tôi không có tiền mua sách nhưng tôi mượn hoặc lén lấy xe nhưng trong Phật pháp, tôi gần như chưa nghe ai giảng. Khi còn ở chùa với các Thầy, mỗi ngày tôi tụng kinh hai lần, sau đó tôi đi làm vườn. Các Thầy không giảng Kinh, nếu có thì chỉ giảng về Thiền. Khi các Thầy giảng Kinh tôi không chú ý nghe mà tôi chỉ vui vì hôm đó sẽ có nhiều món ăn. Khi tôi lớn lên, tôi gặp được pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, tôi chuyên tâm phiên dịch các bài giảng của Ngài.

Thế gian có rất nhiều học thuật, nếu chúng ta không gặp được danh môn chánh phái hoặc chúng ta gặp pháp môn không có sự truyền thừa thì chúng ta rất không may mắn. Chúng ta sinh ra trong nghèo khổ hay chúng ta sinh ra khiếm khuyết thì đó chưa phải là chúng ta không may mắn Chúng ta gặp phải pháp môn không giúp chúng ta liễu thoát sinh tử thì đó mới là chúng ta không may mắn. Khi đó, chúng ta sẽ luẩn quẩn trong vòng sanh tử vô số kiếp, rất khó có cơ hội quay đầu.

Hôm trước, sinh nhật tôi, tôi cảm ơn cuộc đời vì tôi đã sinh ra vào đúng giai đoạn này. Thời thơ ấu, tôi được nuôi dưỡng trong môi trường thuần tịnh, thuần thiện. Hôm qua, tôi trở về chùa Phước Hậu những ký ức tuổi thơ tràn về. Những người Thầy của tôi đều đã mất. Nhờ có tuổi thơ được sống trong môi trường thuận thiện nên khi tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng Phật pháp tôi có thể tiếp nhận và làm theo. Chúng ta cần có môi trường tốt từ nhỏ để chúng ta có được sự thuần thiện. Chúng ta gặp được những tấm gương tốt thì tự tánh của chúng ta sẽ được khơi dậy. Tập tánh của chúng là thuần tịnh, thuần thiện. Tập tánh thì là nhất thời. Chúng ta có môi trường tốt để hàm dưỡng thì đó là phước báu chân thật. Khi tôi còn nhỏ, tôi không nhận ra được điều này. Khi được học tập với Hòa Thượng Tịnh Không tôi mới nhận ra mình rất may mắn. Chúng ta đã có sự hàm dưỡng trong đời quá khứ, chúng ta phải biết trân trọng để chúng ta nỗ lực, phấn phát. Chúng ta cần những hoàn cảnh khắc nghiệt để được tôi luyện.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook