/ 128
599

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Tập 91


Chư vị đồng tu, xin chào mọi người!

Hôm qua, chúng tôi nhận được một bức thư mời của đức Hồng y giáo chủ Thiên Chúa Giáo Singapore. Ông mời chúng tôi tham gia đêm giáng sinh của họ. Đây là ngày lễ lớn nhất của Thiên Chúa giáo. Hôm nay có đồng tu báo cáo với hội trưởng Lý rằng những người xuất gia chúng tôi đều đi tham gia. Đây là một ngày lễ lớn, chúng tôi cần mặc đại lễ phục, chúng tôi đều đắp y cà-sa tham gia đêm cầu nguyện của họ. Điều này cũng là một sự đột phá trong lịch sử, đại khái từ trước đến nay trong Thiên Chúa Giáo không có nhiều người xuất gia tham gia lễ cầu nguyện của họ. Phật giáo chúng ta cùng Thiên Chúa Giáo ở giáo đường của họ cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, vô cùng có ý nghĩa. Các vị cần nhớ kỹ đến ngày hai mươi lăm, diện mạo của chúng ta cần trang nghiêm, ai cũng phải cạo tóc.

Hôm nay có một số câu hỏi của các bạn đồng tu, chúng tôi hôm nay xin trả lời đơn giản như sau. Câu hỏi đầu tiên là làm thế nào đối trị sự hôn trầm khi đọc kinh? Khi đọc kinh muốn làm cho tinh thần phấn chấn lên thì đọc tụng to tiếng, tôi nghĩ có thể đối trị được hôn trầm. Đối trị hôn trầm cần chính mình quan sát, lỗi của bản thân mình ở chỗ nào, dùng phương pháp gì đối trị. Nếu ngồi mà hôn trầm thì có thể đứng dậy để đọc, khi quỳ đọc tụng mà hôn trầm thì có thể nhiễu Phật kinh hành tụng kinh, đều có thể được.

Câu hỏi thứ hai là bốn phiền não căn bản là những gì? Bốn phiền não căn bản là “sát, đạo, dâm, vọng”, bốn điều đầu tiên trong ngũ giới. Xuất gia thọ Bồ-tát giới, giới tỳ-kheo, giới tỳ-kheo ni đều liệt những điều này là bốn phiền não nặng. Đây là bốn tội nặng.

Câu hỏi tiếp theo: Hành trì phước huệ song tu theo thứ tự như thế nào? Có khi đồng thời tu cả phước lẫn huệ, có khi xem trọng tu phước hơn, có khi coi trọng tu huệ hơn, tốt nhất là phước huệ song tu, điều này là Phật dạy chúng ta.

Câu hỏi thứ tư là: Bát pháp thế giới là gì? Điều này tôi cũng không rõ lắm, có phải là bát pháp tạo thành thế giới hay không? Nếu như nói bát pháp tạo thành thế giới thì điều này là “đất, nước, gió, lửa”, đây là nói trên vật chất. Nói trên tinh thần là “thọ, tưởng, hành, thức”, trên thực tế chúng ta thường gọi là “ngũ ấm”, triển khai “sắc ấm” trong ngũ ấm chính là “đất, nước, gió, lửa”. Đây chính là bát pháp tạo thành thế giới.

Tu nhẫn nhục, làm thế nào chuyển sự kiềm chế thành từ bi? Điều này tôi cần hỏi bạn, bạn không thể hỏi tôi, làm thế nào chuyển sân hận thành từ bi, điều này vô cùng quan trọng. Phương pháp có rất nhiều, phương pháp sử dụng thông thường là chuyển biến quan niệm. Đối với con cháu của bạn, đối với người thân của bạn, bạn chuyển tâm sân hận này thành tâm từ bi, thế nên hãy chuyển đổi quan niệm trở lại [đối với các chúng sanh khác]. Trong Phật pháp, Đức Phật thường dạy bảo chúng ta, hết thảy chúng sanh cùng với chúng ta là đồng một thể, dùng cách nói hiện nay là đồng một thể sanh mạng thì tự nhiên tâm từ bi liền sanh khởi lên. Chúng sanh tạo tác lỗi lầm cực nặng thì bạn vẫn dùng tâm từ bi để đối đãi họ, cần hiểu được hết thảy chúng sanh và chúng ta là mối quan hệ như thế nào. Điều này vô cùng quan trọng, điều này là trọng tâm giáo học của Phật pháp.

Câu hỏi thứ sáu là sau khi quy y có nên từ bỏ thân phận Đảng viên không? Điều này không cần thiết, quy y là [dành cho] bất kỳ người nào, quy y là học tập theo Phật. Cho nên bất luận là nam nữ già trẻ hay ngành nghề nào thì quy y là cầu học. Các bạn nghĩ xem, chúng ta đến trường để học tập, để cầu học, theo học với một vị thầy tốt, bạn có phải ra khỏi Đảng không? Bạn có phải từ bỏ quốc tịch không? Bạn có phải từ bỏ gia đình bạn không? Tất cả đều không cần thiết. Đây là học tập, đối với bất kỳ điều gì đều có lợi ích. Đối với cuộc sống của bạn có lợi ích, đối với cách làm người của bạn có lợi ích, đối với công việc của bạn có lợi ích, đối với quốc gia, xã hội, Đảng của bạn đều có lợi ích. Điều này chúng ta cần hiểu rõ.

Bạn đồng tu này có ba câu hỏi, câu hỏi thứ nhất là sau khi kết thúc thời khóa sáng và tối nhưng hương vẫn chưa cháy hết, có thể dập tắt hương đi không, lần sau khi tiếp tục thời khóa lại có thể tiếp tục thắp hương, làm như vậy có như pháp không? Không như pháp, hương vẫn chưa cháy hết hãy để cho hương cháy hết là được rồi, không cần thiết dập tắt hương đi, thế nhưng thắp hương trước Phật thông thường thắp một nén hương là được, không cần thắp quá nhiều. Hương này là biểu pháp, thắp quá nhiều sẽ tạo ra ô nhiễm không khí. Cho nên một nén hương biểu thị Tín, biểu thị Giới Định Huệ. Hương giới định huệ cũng biểu thị ngũ phần pháp thân hương, là biểu đạt ý nghĩa này.

/ 128