PS Tịnh Không    

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 64kbps

1.894

Tập 1 - 15: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Tập 16 - 100, 166, 168 - 171: Tịnh Thất Quan Âm dịch
Các tập còn lại: Thầy Thích Thiện Trang dịch
Zip