177Thứ Hai, 06/03/2023, 12:56
1179 · Niệm Phật Trong Tâm Phải Có Phật

s Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 06/03/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1179

“NIỆM PHẬT TRONG TÂM PHẢI CÓ PHẬT”

Hòa Thượng nhắc chúng ta: “Niệm Phật trong tâm phải có Phật”. Khi chúng ta niệm Phật thì Phật phải thường hằng trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ niệm Phật mà trong tâm chúng ta không có tâm Phật thì chúng ta giống như Tổ Sư Đại Đức đã nói: “Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm, rát họng chỉ uổng công!”. Hàng ngày, nhiều người niệm Phật bị gián đoạn, không xuyên suốt nên họ sợ khi lâm chung họ sẽ không thể vãng sanh. Trước đây, Ngài Lý Mộc Nguyên cả ngày bận rộn lo việc chúng sanh, không có thời gian ăn, ngủ, Hòa Thượng nói: “Người khởi tâm động niệm đều vì chúng sanh lo nghĩ thì một ngày họ chỉ niệm vài câu Phật hiệu thì họ đã tương ưng với Phật vì tâm của họ là tâm Phật”.

Khi giảng giải “Kinh Vô Lượng Thọ”, Hòa Thượng nói: “Phật hiệu có thể gián đoạn nhưng Phật tâm không được gián đoạn!”. “Phật tâm” là tâm của Phật. Tâm của Phật toàn tâm, toàn lực nghĩ đến chúng sanh. Nhiều người chỉ niệm Phật ở trên miệng, tâm của họ vẫn “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” vậy thì họ niệm Phật nhiều như thế nào cũng không thể tương ưng với Phật.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật, chúng ta vẫn làm mọi việc ở trong gia đình, cơ quan nhưng những việc này không chướng ngại tâm thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta học Phật là chúng ta tu tâm thanh tịnh”. Chúng ta phải làm mọi việc đến mức tốt nhất để làm ra được tấm gương cho người khác xem. Chúng ta không nên làm những việc khiến chúng ta tăng thêm “danh vọng lợi dưỡng”, tăng thêm tâm tham cầu.

Hòa Thượng nói: “Đồng tu học Phật tại gia có rất nhiều việc phải làm, khi chúng ta làm việc thì chúng ta phải dừng câu Phật hiệu để chúng ta chuyên tâm làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật. Chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải nhất tâm vậy thì chúng ta mới có thể làm việc, niệm Phật tốt!”. Chúng ta làm việc thì chúng ta nhất tâm làm việc. Chúng ta niệm Phật thì chúng ta nhất tâm niệm Phật.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật thì chúng ta phải vận dụng đúng những điều chúng ta đã học. Nếu chúng ta vừa lái xe vừa niệm Phật thì tai nạn sẽ xảy ra. Nếu chúng ta niệm Phật như vậy thì pháp môn niệm Phật sẽ bị xã hội phê bình, đào thải vì pháp môn này không phù hợp với nhân tình. Nếu cả xã hội học Phật mà như vậy thì cả xã hội sẽ bị tai nạn. Chúng ta học Phật mà người trong nhà không có ăn cơm, vợ con chúng ta bị đói khổ vậy thì họ nhất định sẽ nói với mọi người là vạn nhất không nên học Phật! Chúng ta học Phật như vậy thì thật đáng sợ! Chúng ta học Phật như vậy thì chúng ta thành người thần kinh!”.

Hòa Thượng nói: Chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải chuyên tâm, đây gọi là nhất tâm bất loạn. Chúng ta ăn cơm thì chúng ta nhất tâm ăn cơm. Chúng ta mặc áo thì chúng ta nhất tâm mặc áo. Nếu chúng ta làm mọi việc đều nhất tâm thì mọi việc ở thế gian và xuất thế gian đều sẽ viên mãn. Chúng ta niệm Phật như vậy thì mọi người sẽ cảm thấy Phật pháp thật hữu dụng!”. Nhiều người hàng ngày niệm Phật có vẻ tinh tấn nhưng tâm ý của họ qua loa, làm việc không đến nơi, đến chốn. Có những người nói, tôi chỉ nhất tâm vào câu Phật hiệu còn những thứ khác tôi không để tâm.

Hôm trước, khi chúng ta tổ chức Lễ tri ân Cha Mẹ, tôi nhìn thấy từng vị trí, từng người, tôi biết rõ ai đang chuyên tâm, ai đang làm việc một cách hư tình, giả ý. Nếu ở trong khu vực chúng ta ở, một cái cây sắp chết, một cái cây đang cần nước mà chúng ta không biết vậy thì chúng ta không thể nhất tâm niệm Phật. Nếu tôi nhìn thấy người nào làm việc qua loa, có thể dẫn đến hư hại thì tôi sẽ góp ý cho họ. Tôi nói xong rồi thì tôi sẽ quên. Từ rất lâu rồi, tôi rất dễ ngủ và khi ngủ tôi cũng không nằm mơ. Hàng ngày, nếu tâm chúng ta loạn động thì khi đi ngủ chúng ta sẽ nằm mộng.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta làm bất cứ việc gì thì chúng ta cũng phải chuyên tâm đây là nhất tâm bất loạn. Khi chúng ta làm việc thì chúng ta phải buông xuống câu Phật hiệu để chúng ta chuyên tâm làm việc. Nếu chúng ta làm việc mà chúng ta vẫn niệm Phật thì chúng ta niệm Phật cũng không tốt mà làm việc cũng không tốt!”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook