113Thứ Ba, 24/01/2023, 19:15

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Ba, ngày 24/01/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1138

“SỨ MẠNG LÀ ĐỘNG LỰC SẼ LÀM BẠN TINH TẤN”

Tôi luôn mang trong lòng một hoài bão đó là hoằng dương Phật pháp, thúc đẩy giáo dục chuẩn mực Thánh Hiền để làm lợi ích chúng sanh. Chúng ta có sứ mạng thì chúng ta sẽ có động lực để tinh tấn. Chúng ta không có sứ mạng thì chúng ta không thể vượt qua tập khí, phiền não. Trong lịch sử dân tộc, các anh hùng làm được những việc phi thường vì họ mang trong mình một sứ mạng. Đây được gọi là sứ mạng cảm. Chúng ta có sứ mạng cảm thì chúng ta có động lực để nỗ lực, tinh tấn, không còn lười biếng, chểnh mảng. Nếu chúng ta chưa có sứ mạng cảm thì chúng ta phải định đặt sứ mạng cảm cho mình.

Chúng ta quyết một đời này vượt thoát sinh tử luân hồi thì đó cũng là sứ mạng. Chúng ta có sứ mạng thì những tập khí đời thường sẽ nhỏ dần và mất đi. Chúng ta không thể tinh tấn vì chúng ta không thấy mình có vai trò, bổn phận, trách nhiệm. Chúng ta phải có sứ mạng phải gánh vác việc của dòng tộc, đưa dòng tộc đến với chuẩn mực Thánh Hiền, đến với Phật pháp Đại Thừa, cao hơn nữa là chúng ta có trách nhiệm đưa dân tộc của mình đến thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Chúng ta muốn sứ mạng cảm kiên cố, bền vững thì chúng ta phải luôn nỗ lực, tinh tấn. Hòa Thượng nói: “Việc tốt lắm dày vò”. Chúng ta muốn làm việc tốt, việc lợi ích chúng sanh cũng không dễ dàng, chúng ta sẽ luôn gặp khó khăn, chướng ngại trùng trùng. Bà Hứa Triết nói: “Tôi có mặt ở thế gian là để giúp mọi người”. Bà luôn nghĩ về người khác nên bà luôn dũng mãnh, tinh tấn. Chúng ta không gánh vác vai trò, trách nhiệm nên chúng ta không có động lực phấn đấu. Hơn 1000 ngày qua, tôi luôn thức dậy đúng giờ vì tôi có sứ mạng cảm. Sáng nay, tôi cũng muốn ngủ thêm nhưng tôi nhắc mình phải ngồi dậy ngay. Chúng ta không thể tinh tấn vì chúng ta không có sứ mạng cảm, không có động lực. Nhiều người thế gian luôn cố gắng học tập để có kiến thức, bằng cấp vì họ có động lực kiếm nhiều tiền, mua nhà, mua xe. Chúng ta học Phật pháp, học chuẩn mực Thánh Hiền nhưng chúng ta chỉ học để “độc thiện kỳ thân”, làm tốt cho bản thân mình thì chúng ta không làm theo tấm gương hy sinh phụng hiến của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật chỉ để tốt cho bản thân mình thì chúng ta không phải là người chân thật học Phật”. Chúng ta học Phật, chúng ta là đệ tử của Phật thì chúng ta phải học theo tấm gương của các Ngài. Phật là Thầy của chín pháp giới: “Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ”. Vị Thầy chỉ đạo của Tiên nhân, Cha lành của bốn loài. Bốn loài là loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Chúng ta có một vị Thầy vĩ đại như vậy! Chúng ta học Phật, học chuẩn mực Thánh hiền nhưng chúng ta không có sứ mạng cảm của các Ngài nên chúng ta vẫn đang thờ ơ với chúng sanh đau khổ.

Chúng ta có sứ mạng nên chúng ta sẽ vượt ra khỏi một chúng sanh phàm tình. Hiện tại, chúng ta không có sứ mạng nên chúng ta vẫn “tự tư tự lợi”. Hòa Thượng Tịnh Không cả đời vì chúng sanh không có một chút “tự tư tự lợi”. Trong cuốn “Những tấm gương đức hạnh”, các bậc tiền nhân cũng hy sinh cả cuộc đời vì quốc gia, dân tộc. Chúng ta có sứ mạng thì chúng ta sẽ không lười biếng, nhếch nhác. Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói: “Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Tự tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ. Chúng ta có cả năng lực thành Phật nhưng chúng ta không chịu làm!

Khi tôi gói 15kg gạo nếp trong 1,5 tiếng thì mọi người đã cho rằng như vậy là rất nhanh. Những người gói bánh chưng để bán, một giờ họ có thể gói được 80 cái. Chúng ta phải chuyển đổi được tập khí, xấu ác để dùng năng lực của mình phục vụ chúng sanh. Chúng ta nỗ lực, chuyên cần thì chúng ta sẽ làm được!

Hòa Thượng nói: “Chúng ta là đệ tử của Phật chúng ta phải giúp đỡ chúng sanh chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Chúng ta muốn giúp đỡ người khác thì trước tiên chúng ta phải thành tựu chính mình. Chúng ta thành tựu chính mình bằng cách hàng phục, chuyển đổi được tập khí của mình. Chúng ta có sứ mạng cảm thì chúng ta sẽ tinh tấn, không thoái chuyển”. Nhiều người chỉ tinh tấn được một thời gian ngắn rồi sau đó lui sụt vì họ không có động lực. Trong tu hành điều quan trọng là chúng ta không thoái chuyển. Chúng ta tưởng rằng mình đang phát huy văn hóa truyền thống, phát triển giáo dục Phật Đà nhưng chúng ta đang dần mất đi tâm đó. Hàng ngày, chúng ta vẫn để tập khí lấn át, chúng ta bị chi phối bởi vọng tưởng, phiền não, chấp trước.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook