127Thứ Bảy, 21/01/2023, 23:59

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 21/01/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1135

“TU PHƯỚC CHÍNH LÀ KẾT THIỆN DUYÊN VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH”

Chúng ta muốn độ chúng sanh thì chúng ta phải kết thiện duyên với chúng sanh, khi chúng sanh có cảm tình với chúng ta thì họ sẽ tin lời chúng ta nói. Hòa Thượng nói, nếu chúng ta muốn nhiều chúng sanh đến nghe chúng ta giảng pháp thì chúng ta phải kết thiện duyên với chúng sanh. Chúng ta kết thiện duyên với chúng sanh bằng cách chúng ta đến sớm quét dọn, chỉnh trang bàn ghế, đón người, chúng ta có thể tặng cho họ một viên kẹo hoặc một chai nước.

Ngày trước, khi bước qua năm mới những người giàu thường bố thí cho những người nghèo khó, nhà Phật gọi hành động bố thí này là “Vô giá đại hội”. “Vô giá đại hội” là dịp mọi người bố thí cho tất cả chúng sanh có duyên, tuyệt đối không tư lợi, không cầu phước báu. Họ làm với tâm thanh tịnh nên họ càng cứu giúp chúng sanh thì phước báu của họ càng lớn. Dịp Tết, chúng ta nên bố thí một cách vô điều kiện cho những người nghèo khổ để họ có một bữa cơm đoàn viên.

Một vị La Hán có công phu tu hành cao nếu không kết duyên với chúng sanh thì khi vị La Hán đi khất thực, bình bát cũng sẽ không có gì. Người không có duyên với chúng sanh thì chúng sanh sẽ không phát tâm cúng dường. Việc tu phước là vô cùng quan trọng! Chúng ta tu phước một cách vô điều kiện, khi chúng sanh khổ nạn thì chúng ta tự động, tự phát cứu giúp.

Người giàu có hiểu được việc tu phước thì phước báu của họ sẽ được tiếp nối. Đây chính là chúng ta tái tạo phước báu. Có những người rất giàu có nhưng họ không biết tái tạo phước báu, chỉ hưởng thụ, thỏa mãn danh vọng lợi dưỡng, khi phước báu hết thì họ sẽ lâm vào cảnh vô cùng bần hàn, khốn khó. Nhiều người có cuộc sống bần hàn nhưng vẫn rất tự tại, an vui không khốn khó. Trước đây, báo có đưa tin, có hai ông bà sống dưới gầm cầu, ông bà không có nhà nhưng đời sống của ông bà rất an vui, tự tại.

Hòa Thượng nói: “Dù chúng ta làm bất cứ nghề nghiệp nào nếu chúng ta muốn sự nghiệp phát đạt thì chúng ta nhất định phải tu phước. Nếu chúng ta không tu phước thì sự nghiệp của chúng ta rất khó thành công, phát đạt ”. Chúng ta là ông chủ thì chúng ta phải nghĩ đến đời sống cơm ăn, áo mặc của công nhân, nghĩ đến đời sống hạnh phúc của các cộng sự. Nhiều công ty, xí nghiệp có nhà xưởng rất rộng lớn nhưng họ không nghĩ đến chỗ ở của công nhân. Nhiều doanh nghiệp thường đi cứu trợ ở các nơi để xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, họ không cứu giúp người nghèo khổ một cách vô điều kiện. Trong nhà Phật nói: “Tịnh tài, tịnh vật”. Những của cái chúng ta ban tặng, cúng dường phải là tịnh tài, tịnh vật.

Hòa Thượng nói: “Nhiều doanh nghiệp không thể phát triển, ngày càng lụi bại vì họ không biết tu phước. Tu phước chính là kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Chúng ta kết thiện duyên với mọi người thì chúng ta mới được mọi người ủng hộ, tôn trọng. Khi mọi người ủng hộ, tôn trọng thì họ sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ cho sự nghiệp của chúng ta”. Nhiều doanh nghiệp chỉ nghĩ đến lợi nhuận của mình mà không nghĩ đến đời sống của những người cộng sự.

Hòa Thượng nói: “Người xưa rất tin tưởng nhân quả. Người ngày nay xem thường, không quan tâm đến nhân quả. Người hiện tại không xem trọng nhân quả báo ứng nên không có cách nào có thể giúp họ!”. Người xưa nói: “Một nhà no ấm ngàn nhà oán”. Dịp Tết này, nhà chúng ta ấm no, đầy đủ trong khi xung quanh mọi người nghèo đói thì họ sẽ oán trách chúng ta. Nếu chúng ta biết chia sẻ thì mọi người sẽ kính trọng, ủng hộ, nghe theo lời chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Ở thế gian, nhiều người ban đầu rất phát đại nhưng chỉ một thời gian ngắn thì họ phá sản vì họ đã hưởng hết phước báu. Họ không biết tái tạo phước báu vì họ không biết đạo lý của nhân quả. Khi phước báu hiện tiền thì họ kinh doanh phát đạt nhưng lúc này họ lại không biết tu phước. Điều này vô cùng đáng tiếc!”. Ở thế gian, nhiều người vô cùng giàu khó nhưng họ không quan tâm đến Cha Mẹ, anh em. Nhiều người trúng xổ số nên họ giàu lên nhanh chóng nhưng chỉ một thời gian ngắn thì họ đã tiêu hết tiền. Có được tiền là khi đó phước báu hiện tiền nhưng ngay lúc đó họ không biết tu phước, không biết tái tạo phước báu.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook