136Thứ Sáu, 23/12/2022, 13:31
1106 · Tâm Khỏe Mạnh Thì Thân Khỏe Mạnh

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu, ngày 23/12/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1106

“TÂM KHỎE MẠNH THÌ THÂN KHỎE MẠNH”

Nhà Phật dạy chúng ta đạo lý dưỡng sinh: “Tâm khỏe mạnh thì thân khỏe mạnh”. Người thế gian chỉ chú ý tẩm bổ cho thân thể, họ không biết rằng tâm khỏe mạnh thì gần như sẽ không mắc bệnh. Khi Hòa Thượng 45 tuổi, Ngài bị bệnh nặng gần 1 tháng, từ đó trở đi Ngài không có bất cứ bệnh gì nữa. Khi Hoà Thượng hơn 70 tuổi, các Bác sĩ nói cơ thể Ngài giống như cơ thể củamột thanh niên khỏe mạnh. Ngài khỏe mạnh, không có bệnh là vì tâm của Ngài thanh tịnh. Hòa Thượng không uống nước bổ dưỡng thậm chí Ngài không uống những loại nước có màu. Hòa Thượng chỉ uống nước đun sôi để nguội, ăn uống đơn giản. Chúng ta uống rất nhiều món bổ dưỡng nhưng tâm chúng ta luôn vọng tưởng, phiền não, chấp trước.

Hòa Thượng nói: “Cách dưỡng tâm là tâm chúng ta phải thanh tịnh, trống rỗng, không vướng mắc. Đạo lý dưỡng sinh là: “Thân chúng ta phải động, tâm chúng ta phải tĩnh”. Hòa Thượng đã làm ra tấm gương cho chúng ta. Ngài đã chứng thực cho chúng ta nhưng chúng ta vẫn chưa làm theo một cách triệt để. Chúng ta sinh trong thời kỳ Mạt Pháp, Phật pháp đã bị mai một, chúng ta may mắn vì chúng ta có Hòa Thượng dẫn dắt. Hòa Thượng đã chứng minh cho chúng ta con người có thể thay đổi vận mạng. Ngay trong đời này, Ngài đã hoàn toàn thay đổi vận mạng của chính mình, Ngài chuyển vận mạng của mình từ không có tuổi thọ, sức khỏe, phước báu trở thành có.

Hòa Thượng nói: “95% năng lượng của chúng ta bị tiêu hao bởi vọng tưởng”. Nếu chúng ta không vọng tưởng thì chúng ta có thể dùng năng lượng đó thúc đẩy giáo huấn Phật Đà, giáo huấn Thánh Hiền, làm lợi ích cho chúng sanh cho xã hội. Chúng ta dùng năng lượng để làm những điều này thì sẽ tốt cho chúng sanh và tốt cho cả chúng ta. Chúng ta vẫn đang để tập khí, phiền não dẫn đạo. Chúng ta dùng năng lượng của mình để vọng tưởng thì chúng ta vừa mất năng lượng, vừa mất thời gian. Hòa Thượng nói: “Chúng ta biết mà không làm thì chúng ta rất đáng hổ thẹn!”. Chúng ta thường làm trái với đạo lý dưỡng sanh, thân chúng ta không động nhưng tâm chúng ta rất động. Trong nửa tháng qua, tôi đi từ xứ nóng sang xứ lạnh nhưng cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh, tôi vẫn có thể làm được rất nhiều việc.

Chúng ta rất dại khờ khi chúng ta dùng 95% năng lượng để vọng tưởng. Phật Bồ Tát, các bậc Thánh Hiền dùng toàn bộ năng lượng để làm lợi ích cho chúng sanh, các Ngài ngày ngày tích công bồi đức còn chúng ta ngày ngày tiêu hao công đức. Phật Bồ Tát thấy chúng ta rất đáng thương! Hòa Thượng cũng nhìn thấy chúng ta rất đáng thương! Nếu chúng ta dùng năng lượng đó để lợi ích chúng sanh thì chúng sanh sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Có những người cả ngày không biết làm gì, họ chỉ phân biệt được mất, hơn thua, lời lỗ, tốt xấu. Khi tôi đến thành cổ Hà Tĩnh, tôi rất xúc động khi nghe câu chuyện, các chiến sĩ đỗ đại học nhưng không đi học mà họ cắt máu để viết huyết thư xin ra chiến trường! Có rất nhiều việc cần làm, chúng ta chỉ cần tích cực, chủ động nhận trách nhiệm. Chúng ta ngày ngày tiêu hao công đức nên sớm muộn chúng ta cũng gặp họa!

Hòa Thượng nói: “Người hiện đại, thọ mạng ngắn ngủi vì họ hoàn toàn không hiểu được nguyên lý, nguyên tắc dưỡng sanh. Thân của họ không động nhưng tâm của họ luôn nghĩ tưởng xằng bậy. Những điều họ làm hoàn toàn trái nghịch với đạo lý dưỡng sinh. Tâm chúng ta có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì tâm chúng ta đã bệnh. Tâm sẽ ảnh hưởng đến thân làm thân sinh bệnh”. Những ngày qua tôi đi chuyển liên tục nhưng thân tôi vẫn tích cực làm việc. Tâm tôi cũng có phiền não vì đi đến đâu tôi cũng thấy những người qua loa, chểnh mảng nhưng tôi biết xả, khi đi khỏi nơi đó thì tôi không mang theo phiền não.

Hòa Thượng nói: “Trong xã hội, chúng ta chọn một nghề nghiệp thì chúng ta phải tận tâm, tận lực với nghề nghiệp đó. Chúng ta phải hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật học tập. Thích Ca Mâu Ni tận tâm, tận lực, trung thành đối với vai trò, trách nhiệm của chính mình. Chúng ta phải học theo tấm gương của Ngài!”. Thích Ca Mâu Ni Phật là một người Thầy chuẩn mực, tận tâm, tận lực với nghề nghiệp của mình. Chúng ta là Thầy Cô giáo, chúng ta phải học theo tấm gương của Ngài.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook