Thái Thượng Cảm Ứng Thiên HT Tịnh Không

1.795 lượt xem

   
   

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.
https://www.tinhkhongphapngu.net
Tải mp3:
https://ph.tinhtong.vn › home › mp3 ?p= MP3 tinhkhongphapngu*05 Cam Ung Thien