ph.tinhtong.vn


19/09Xem thông tin các bài mới và update

Nghe online và tải MP3 Phật Pháp
Audio Youtube - Nghe âm thanh audio tiết kiệm dung lượng data gói cước 3G/4G băng thông internet
Hình Phật, Bồ Tát khổ lớn, chất lượng cao, rất đẹp
Video Phim Phật Pháp & Thuyết Giảng
Tìm kiếm

FTP - Download phần mềm FileZilla Client
FTP - Hướng dẫn sử dụng FileZilla Client để download FTP host: ftp://ph.tinhtong.vn (có rất nhiều file MP4, MP3, DVD (.iso), VCD (.nrg), PDF, DOC, JPG, ftp://ph.tinhtong.vn/HDD 2 - DVD Phim, Hoạt Hình, Nhạc, Cải Lương...)
FTP - Tất cả link download TXT trong ftp://ph.tinhtong.vn dùng để tìm kiếm file và download với IDM, FileZilla Client
Server 1 - Download MP4 Tịnh Không Pháp Ngữ, giữ phím Alt khi kích chuột vào các link để dễ dàng tải xuống
Server 2 - Download MP4 Tịnh Không Pháp Ngữ, giữ phím Alt khi kích chuột vào các link để dễ dàng tải xuống
Download MP3 Tịnh Không Pháp Ngữ
Download MP3 Khai Thị Ngắn
Download MP4 Video từ Youtube
Phần mềm Rename Copy Folder 5.8 (Đổi tên số thứ tự thư mục và copy đến thẻ nhớ, USB)
Phần mềm Drive Sort v1.242 (Sắp xếp đúng thứ tự A-Z, 1-9 các thư mục và files đang sẵn có trên thẻ nhớ, USB)
Lấy link video trong Youtube Playlist

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 600 tập (Kinh Vô Lượng Thọ lần 11)
25/08Kinh Vô Lượng Thọ 374 tập (Kinh Vô Lượng Thọ lần 10)
02/04Kinh Vô Lượng Thọ 29 tập (Kinh Vô Lượng Thọ lần 9, năm 1994)
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa 289 tập
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh 80 tập
14/05Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (cập nhật 60 tập đầu, biên tập lại lần 2)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Thầy Thái Lễ Húc giảng
Liễu Phàm Tứ Huấn
Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương
Nhận Thức Phật Giáo
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký
Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Cát Tường Vân Tỳ Kheo Chương
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm 11: Tịnh Hạnh Phẩm
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng
Ý Nghĩa Chân Thật Của 'Bổn Nguyện Niệm Phật'
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng - Như Hòa dịch
Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký
Học Vi Nhân Sư, Hành Vi Thế Phạm
Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Niệm Phật Tâm Ðịa Công Phu
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược
Tịnh Tông Nhập Môn
Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký
Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (tập 1 - 15)
Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Đức Thái Thượng Lão Quân
Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức tập 1 - 4 - Cô Trần Tịnh Du
Diệu Pháp Chữa Bệnh, Bí Quyết Mạnh Khỏe & Trường Thọ
Loạt Ảnh Kỷ Niệm Chặng Đường 60 Năm Hoằng Pháp
Nữ Đức Vi Yếu - Cô Trần Tịnh Du
11/09Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không Trả Lời Các Câu Hỏi Của Các Đồng Tu
01/01Tuyển Chọn Học Phật Vấn Đáp - Trích Lục Từ Các Buổi Khai Thị Vấn Đáp Của Hòa Thượng Tịnh Không Cho Các Đồng Tu Học Phật
21/01Căn Nguyên Của Tai Nạn Và Bệnh Tật Hãy Trân Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Giết Hại Động Vật
02/03Làm Sao Để Xây Dựng Chánh Tri Chánh Kiến Trong Tu Học - Pháp Sư Thành Đức
27/02Làm Sao Xây Dựng Quan Hệ Hai Giới Hòa Hợp Tôn Trọng - Thầy Thái Lễ Húc và Cô Giáo Lý Việt
03/03Làm Sao Để Nâng Cao Khả Năng Giảng Dạy Toàn Diện Của Giáo Viên - Cô giáo Dương Thục Phân
05/03Tác Hại Của Việc Phóng Túng Tình Dục Đối Với Sức Khỏe Con Người - Thầy Trần Đại Huệ
13/03Đệ Tử Quy Và Tu Học Phật Pháp - Thầy Thái Lễ Húc
17/03Cách Cứu Giúp Thân Nhân Qua Đời (Người Thân Bất Ngờ Gặp Nạn) - Thầy Trần Đại Huệ
28/03Bàn Về Hiếu Đạo
15/04Yêu Quý Sinh Mạng Xin Đừng Phá Thai Giết Con
01/05Làm Sao Để Trở Thành Một Người Vợ Chuẩn Mực - Cô giáo Dương Thục Phân
01/05Làm Sao Để Đối Mặt Và Hóa Giải Nguy Cơ Trong Gia Đình - Cô giáo Dương Thục Phân
03/05Làm Sao Để Trở Thành Một Người Mẹ Chồng Hoặc Mẹ Vợ Tốt - Cô giáo Dương Thục Phân
03/05Giáo Dục Con Trẻ Trong Giai Đoạn Đại Học Và Trưởng Thành - Cô giáo Dương Thục Phân
15/05Liệt Nữ Truyện - Lưu Hướng
19/05Tâm Đắc Học Tập Đệ Tử Quy - TS Chung Mậu Sâm
22/07Khai Thị Di Đà Thập Niệm Tất Sanh Nguyện - Pháp Sư Định Hoằng
05/09Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây

Danh sách video HT Tịnh Không giảng

Liên hệ