Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA 'BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT' Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng Liễu Nhân sưu tập và ghi chép, Cư sĩ Truyền Tịnh giảo chánh Dịch theo bản in của Tịnh Tông Học Hội Los Angeles, tháng 3, 2001

2.279
/ 1
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):
Xem Video