Ý Nghĩa Quan Trọng Của Nữ Đức Cô Trần Tịnh Du

704 lượt xem

   
   

CÁI GỐC CỦA THIÊN HẠ THÁI BÌNH
Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA NỮ ĐỨC

Chúng tôi hôm nay điều muốn báo cáo với mọi người là đại sư Ấn Quang, vị tổ thứ 13 của Tịnh độ tông, một trích đoạn trong “Văn sao” của tổ sư Ấn Quang, “Văn sao” của ngài đã trích dẫn ra một tập sách nhỏ là “Cái gốc của thiên hạ thái bình”. Quyển “Cái gốc của thiên hạ thái bình” này chuyên nói về tầm quan trọng của nữ đức mẫu giáo. Chúng tôi đã từng ở pháp hội Vô Lượng Thọ lần cuối cùng của cuối năm 2012 ở Hồng Kong, tôi đã thỉnh cầu sư phụ Định Hoằng giảng qua 2 tiết học, thầy đã giảng bài mở đầu, lời tựa bài thứ nhất. Quyển sách nhỏ này là vô cùng vô cùng hay, tôi cũng rất là thích đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Hôm nay tôi sẽ cùng mọi người học tập bài thứ tư trong sách. Vốn dĩ tôi đã nhờ trợ lý của mình in ra cho mọi người nhưng cô ấy nghe nhầm cứ tưởng là in cho tôi, cho nên chỉ in 1 trang. Tiết học hôm sau chúng ta có thể in một chút. Bên dưới tôi sẽ đọc từng câu cho mọi người, sau khi đọc xong tôi sẽ giải thích cho mọi người. “Thế đạo nhân tâm ngày nay trầm luân cùng cực, nếu chỉ khuyên răn từng việc từng việc, dù cũng có thể thu được hiệu quả thay đổi phong tục, nhưng vẫn không đắc lực bằng biệc dốc sức từ căn bản. Về việc dốc sức từ căn bản vừa nói tới tức là đề xướng giáo dục gia đình, đề xướng nhân quả báo ứng”.

Diễn giảng: Cô giáo Trần Tịnh Du
Thời gian: 03/10/2015
Địa điểm: Bát Nhã Đường Thiên Hồ Tịnh Tự Phúc Kiến
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!