Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2010 CS Lưu Tố Vân

595 lượt xem

   
   

Lão Pháp Sư Tịnh Không mời Cư Sĩ Lưu Tố Vân giảng tại Hồng Kông ngày 4 và 5 tháng 4 năm 2010