Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2003 CS Lưu Tố Vân

471 lượt xem


Cư Sĩ Lưu Tố Vân đã bị bệnh tuyệt chứng (ung thư máu rất nặng) nhờ tinh tấn học Phật, niệm Phật và thực hành lời Phật dạy mà khỏi bệnh. Lão Pháp Sư Tịnh Không khuyên đồng tu Tịnh Tông nên xem.