Tứ Đại Thiên Vương - Nghệ Thuật Biểu Pháp Dạy Học Trong Phật Giáo HT Tịnh Không

603 lượt xem"Sự biểu pháp của Tứ Đại Thiên Vương, chúng ta nhất định phải hiểu, nhất định phải học theo và thực hành trong cuộc sống của mình, như thế chúng ta mới có được lợi ích thật sự từ Phật pháp" - HT Tịnh Không.

NGHỆ THUẬT BIỂU PHÁP DẠY HỌC TRONG PHẬT GIÁO
Phần Tứ Đại Thiên Vương
Chuyển ngữ : Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!