Truyền Thừa Văn Hóa Truyền Thống Như Thế Nào Thầy Thái Lễ Húc

709 lượt xem


Ngày nay chúng ta đem 1 câu “nhân chi sơ, tánh bổn thiện” này, chỉ coi như tri thức để viết ra khi thi đại học, đối với cuộc đời chúng ta không có lợi ích gì, cũng không thể nào lợi ích người khác. Phương Đông, văn hóa truyền thống của chúng ta, biết là “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, biết là “cẩu bất giáo, tánh nãi thiên”, cho nên giúp đỡ mỗi 1 người khôi phục minh đức và bổn thiện.

[TRUYỀN THỪA VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG NHƯ THẾ NÀO]
Diễn giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Thời gian: 20/11/2011 – 30/12/2011
Địa điểm: Trung tâm giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải
Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!