Tôi Đã Làm Vợ Tỷ Phú Như Thế Nào - Cốc Ái Lâm Loại Khác

612 lượt xemTừ nhỏ mặc dù tôi không được học hành gì nhiều, tôi cảm thấy sau khi được học văn hóa truyền thống, tôi đã cảm thấy bản thân mình là một người con rất là nhu thuận, tức là lớn thế này rồi, tôi cảm thấy lúc nãy tôi ngồi bên dưới nghe các thầy cô giáo chia sẻ, tôi đã nhớ lại một chút, tôi sống đến năm nay đã 40 tuổi rồi, tôi có 7 anh chị em, nhà chồng tôi có 6 anh chị em, từ trước tới giờ, tôi và các anh chị của mình, và các anh chị em của chồng tôi không hề xảy ra một lần nóng giận, tranh cãi nào. Thật sự là tôi cảm thấy chính bởi vì sự nhu thuận này, có thể lúc nãy người dẫn chương trình cũng đã giới thiệu về tình hình hiện nay của chúng ta, sự nhu thuận thật ra là một đức hạnh rất vĩ đại của người nữ, nhất thiết phải làm cho được. Mọi người nhất định phải thông cảm, bởi vì tôi không biết viết bài phát biểu cho nghiêm chỉnh, tôi chỉ nghĩ đến điều gì thì sẽ chia sẻ với mọi người những trải nghiệm chân thật của tôi.

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn