Thực Hành Quan Niệm Vinh Nhục Bát Vinh Bát Sỉ Thầy Thái Lễ Húc

578 lượt xem


Chư vị lãnh đạo tôn kính, chư vị bằng hữu tôn kính,xin chào mọi người. Người xưa thường nói “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, hoạt động lần này, chúng ta cũng có những đồng bào đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, cùng nhau đến Khánh Vân tham gia hội nghị này. Và trạng thái hòa hợp đã được làm vô cùng vững chắc ở Khánh Vân của chúng ta, đã thực hành vô cùng tốt. Đã có các đồng bào của 19 tỉnh thành cùng nhau đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất này, chung sống khá là tốt đẹp, thậm chí là ở đây các tôn giáo khác nhau cũng khá là hòa hợp.
Những điều này đều là vì lãnh đạo trong vùng của chúng ta và nhân dân trong vùng của chúng ta có một tấm lòng bao dung, có một thái độ nhân sinh thành tựu người khác, giúp đỡ người khác như vậy, mới có thể khiến Khánh Vân hiện lên sự hòa hợp thế này.
Càng quan trọng hơn, huyện Khánh Vân chúng ta hy vọng có thể trở thành huyện mô phạm của xã hội hòa hợp toàn quốc, chỉ cần có tấm gương tốt xuất hiện, cả Trung Hoa, thậm chí là cả thế giới, người Hoa cũng vậy, hoặc là nhân sĩ của các nước, mục tiêu đồng nhất hiện nay đều là xây dựng xã hội hòa hợp.
Chúng ta có thể xây dựng xã hội hòa hợp, đó chính là sự cống hiến lớn nhất đối với dân tộc quốc gia của chính mình, cho đến đối với xã hội. Bởi vì muốn thành tựu bất kì việc gì, tín tâm là quan trọng nhất.Hòa hợp, gia đình cũng vậy, xã hội cũng vậy, quốc gia cũng vậy, đều là một nguyện vọng chung. Nhưng chúng ta bình tâm suy nghĩ, trong mấy chục năm nay, xung đột giữa quốc gia và quốc gia có nhiều không?
Chúng ta giở báo chí ra, mỗi ngày đều có chiến tranh, xung đột. Có nỗ lực không? Khá là nỗ lực, quý vị coi Liên hiệp quốc đã thành lập 36 năm rồi, càng ngày họp càng nhiều, đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực cũng càng ngày càng lớn, nhưng xung đột vẫn không nhờ đó mà giảm bớt.
Trước đây không lâu, Thái Lan xảy ra đảo chính, mới có thời gian 60 năm, đảo chính ở Thái Lan đã xảy ra hơn 40 lần; văn hóa 5000 năm của Trung Hoa, đảo chínhcũng không nhiều như vậy. Cho nên thế giới của người Trung Hoa có thể duy trì một cục diện đại thống nhất 5000 năm, đối với toàn thế giới mà nói là một kì tích,
văn hóa Trung Hoa đối với người trên thế giới mà nói là một hiện tượng bất khả tư nghì.
Chúng ta đối mặt với sự xung đột giữa các quốc gia nhiều như vậy, lại nhìn vào xã hội, nhìn vào gia đình, tình hình cũng không lý tưởng lắm. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cha giết con, con giết cha, quan hệ quân thần, quan hệ giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo, cũng đều có mâu thuẫn. Nhìn vào cả con sông dài lịch sử, những hiện tượng này trên căn bản trong lịch sử mấy ngàn năm nay là việc không hề có.
Chúng ta bình tâm nhìn lại, cha giết con, con giết cha, việc này vào thời đại nhà Thanh là hầu như hoàn toàn không có. Có một vụ con trai đã giết cha mình, đã chấn động toàn Trung Hoa, hoàng đế hạ chỉ, tổng đốc, tuần phủ, tuần phủ là quản lý tỉnh, tổng đốc là quản lý đến mấy tỉnh, ghi tội, huyện trưởng trong vùng bị cách chức xét xử, bãi miễn chức vụ của ông trước, đợi thẩm phán. Tại sao nhân dân trong huyện của ông ấy phạm tội, ông ấy phải bị phán tội? Bởi vì chúng ta đều hiểu rằng, chính phủ các vùng được gọi là quan phụ mẫu, chăm sóc cuộc sống của nhân dân, còn phải giáo dục tốt nhân dân trong vùng, đây là bổn phận mà trưởng quan trong một khu vực bản thân họ nhận định là phải làm tròn. Cho nên “quan phụ mẫu” trong cả con sông dài lịch sử đều đã được xưng hô như vậy.
Bởi vì trong khu vực này đã xuất hiện người dân đại nghịch vô đạo, quan viên phải có trách nhiệm, cho nên huyện trưởng cách chức chờ xử. Và trên bức tường thành, mỗi huyện đều có một bức tường thành, họ còn cắt bớt 1 góc trên tường thành, để khiến nhân dân trong toàn huyện ghi nhớ, “Huyện này của các vị đã xuất hiện một người đại nghịch vô đạo”, đây là sự nhục nhã trong huyện các vị, các vị phải lấy đó mà hổ thẹn.
[...]
[THỰC HÀNH VINH NHỤC "BÁT VINH BÁT SỈ" TẬP 1]

Người chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian: Tháng 9 năm 2006
Địa điểm: Địa điểm: Khánh Vân Sơn Đông

Chuyển ngữ: Minh Hải
Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn