Thoát Khỏi Mê Lầm Khi Học Phật CS Hồ Tiểu Lâm

1.259 lượt xemLão giáo sư Tịnh Không tôn kính, tiên sinh Lý Kim Hữu Tan Sri tôn kính, các vị lãnh đạo bằng hữu tôn kính!
Hôm nay vô cùng vui mừng đến với trung tâm Giáo dục văn hóa Lô Giang Malaysia, để báo cáo với mọi người về “Tâm đắc khi học Đệ tử quy, sửa đổi lỗi lầm của bản thân” Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp sư phụ là cuối năm 2006 ở Singapore, tôi đến Singapore không phải muốn gặp sư phụ, tôi chỉ là đem tiền cho Cư Sĩ Lâm để cúng dường, sư phụ trong khi giảng kinh đã nói, phước điền rốt ráo nhất chính là Cư Sĩ Lâm Singapore, nên dịp lễ Giáng sinh tôi đã đem tiền qua đó, vô cùng trùng hợp, đúng lúc sư phụ cũng đến Singapore. Vào hồi đó tôi không biết đảnh lễ, cũng không biết việc này.
Sư phụ lão hòa thượng tự mình cũng không nhớ, tôi liền hỏi sư phụ “Ngài cho con thời gian 10 phút thôi”. Ngài đang ở đại sảnh Lobby của khách sạn Shangri-La, gặp 9 tôn giáo lớn, cho tôi 10 phút thời gian. Đến lúc sắp rời đi tôi liền kéo tay sư phụ lại “Ngài nói xem con tu học phải nên tu thế nào, sư phụ?”. Không hiểu, bởi vì tháng 8 năm 2006 tôi mới xem “Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện giảng kí” của sư phụ giảng, tính đến tháng 12, là 4 tháng, tôi thật sự không biết tu thế nào.
Tôi nói “Sư phụ”, tôi đã kéo tay sư phụ, “con sắp phải về nước rồi, lão sư phụ hãy nói con biết phải nên tu thế nào?”.
Sư phụ nói “Nếu con thật sự nghe lời, ta sẽ nói với con, “Kinh Vô Lượng Thọ” đọc 3000 lần”. Tôi vừa nghe “Cái gì, 3000 lần?”. “Mỗi ngày đọc 1 lần, đọc 10 năm. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi nói “52”. “Đọc đến 62 tuổi, tâm anh sẽ định lại, định rồi sẽ được khai ngộ, không cần nhiều”. Đây là câu nói đầu tiên, đọc “Kinh Vô Lượng Thọ” 3000 lần. Tôi nói “Chỉ đọc kinh vậy có được không?”.
Ngài nói “Việc thứ hai, những lúc không dùng não suy nghĩ vấn đề, không dùng miệng nói chuyện, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, niệm được bao nhiêu thì niệm bấy nhiêu. Những lúc niệm Phật thì đếm số cũng được, nhớ tưởng hình Phật cũng được, đều được hết. Làm sao để nhiếp tâm, làm sao có thể chuyên chú, anh cứ làm như vậy”. Tôi nói “Hiểu rồi!”. Việc thứ hai, niệm Phật. Lúc đó tôi vẫn không hiểu đạo lý niệm Phật.
Việc thứ 3, sư phụ nói “Trong cuộc sống, công việc phải thực hành Đệ tử quy”. Tôi nói “Điều này con hiểu, điều này đơn giản”.
Việc thứ tư, “Then chốt thực hành Đệ tử quy nằm ở sửa lỗi”.
Việc thứ năm sư phụ nói, sau cùng khi sư phụ cáo biệt với tôi đã nói rằng “Phải làm tấm gương tốt cho người đời”.
Chỉ 5 việc này. Tôi cũng hơi cố chấp, thực sự vào cuối năm 2006 sư phụ nói với tôi 5 việc này, đến ngày nay tôi vẫn không thay đổi: Mỗi ngày muộn đến đâu tôi cũng phải đọc “Kinh Vô Lượng Thọ”; không việc gì thì niệm Phật, sau đó thì mỗi ngày đọc “Đệ tử quy”, thực hành trong công việc, tất cả chế độ quy định của công ty toàn bộ buông bỏ. Không phải không dùng, mà đồng nhất với “Đệ tử quy” thì tôi dùng, trái nghịch với “Đệ tử quy” thì xóa bỏ, mười mấy vạn chữ.Học “Đệ tử quy” chủ yếu là sửa đổi lỗi lầm của bản thân, sau đó luôn nghĩ tới nhất ngôn nhất hành, nhất cử nhất động của tôi, phải khiến người ta sanh khởi tín tâm đối với Phật pháp, phải khiến người ta từ bản thân tôi nhìn thấy sức mạnh của Phật pháp, phải khiến người ta nhìn thấy tất cả những việc làm của Hồ Tiểu Lâm, có thể học tập những điều này.
Tháng 5 năm nay tôi đến Thanh Đảo tham gia luận đàn doanh nghiệp gia khóa thứ hai của họ, họ có 500 người, buổi tối trả lời câu hỏi, 500 người nêu câu hỏi, những vấn đề được nêu ra đều rất nan giải. Đĩa này chúng tôi đã ghi hình lại, gửi cho sư phụ.
Sư phụ xem xong đĩa này, hai người chúng tôi đã nói điện thoại, sư phụ nói “Có phải con cảm thấy là khi con đứng trên bục trả lời câu hỏi, những lời này không phải do con nói không?”. Tôi nói “Đúng, con cũng không biết tại sao mà con có thể trả lời viên mãn như vậy”. Ngài nói “Đây chính là tự tánh, có phải con cảm thấy khi nhận được những vấn đề này, phải bắt đầu từ góc độ nào con cũng không biết rõ, đã bỗng nhiên nói ra được?”. Tôi nói “Vâng”. Ngài nói “Con được một chút thiện căn như vậy, năm 2006 ta nói với con 5 việc, con đã làm thật. 2 năm rưỡi, người khác đã học 20 năm cũng không trả lời được những vấn đề này”.

[...]

Chủ giảng: Tiên sinh Hồ Tiểu Lâm
Thời gian: Ngày 29 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2009
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Lô Giang Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn