Thí Nghiệm Khoa Học Đời Này Nhất Định Phải Xem Thầy Trần Đại Huệ

2.179 lượt xem


Bây giờ chúng ta hãy làm quen một chút với tiến sĩ Giang Bổn Thắng (Masaru Emoto) – nhà khoa học Nhật Bản danh tiếng trên thế giới. Hơn 10 năm nay, 900 vạn lần thí nghiệm nước mà ông từng làm đã chấn động toàn thế giới. Thành quả thí nghiệm của ông đã được viết thành sách và xuất bản, đến nay đã được phiên dịch thành rất nhiều ngôn ngữ, trên toàn thế giới có hơn 70 quốc gia đã xuất bản, tên của bản dịch tiếng Trung gọi là “Nước biết đáp án”. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng còn được mời đến Liên hiệp quốc để báo cáo chuyên đề, chủ đề chính là “Vạn vật thế gian đều có thể câu thông được, suy nghĩ của con người quyết định đến môi trường xung quanh”. Những ý niệm trong tâm con người, bao gồm những lời nói ra hoặc những văn tự viết ra, đối với nước đã có những ảnh hưởng gì?

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn