Sự Nhận Thức Của Tôi Về Tịnh Không Pháp Sư CS Lưu Tố Vân

422 lượt xem

   
   


Cư sĩ Diệu Hà chuyển ngữ
Thời gian: 18/1/2011
Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông