Phương Pháp Học Tập Văn Hóa Truyền Thống - Pháp Sư Ngộ Hạnh Loại Khác

696 lượt xemKính thưa chư vị pháp sư từ bi, kính thưa chư vị cán bộ và cư sĩ Khang từ bi, kính thưa chư vị đồng học, xin chào mọi người. A Di Đà Phật! Hôm nay thật sự rất là vui mừng, buổi tối hôm qua chúng tôi ở trên máy bay, rất muốn mau mau bay đến Đài Loan để cùng mọi người vào tham gia khóa học của Giảng đường đạo đức chúng ta, cho nên tất cả đều rất thuận lợi, máy bay cũng hạ cánh đúng giờ, tôi cũng có thể đến kịp giờ để học tập chung với mọi người về luân lý đạo đức của chúng ta, tham gia khóa học của Giảng đường đạo đức.

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn