Phụ Đạo Cho Con Sau Khi Đi Học Cô Dương Thục Phân

598 lượt xemPHỤ ĐẠO CHO CON SAU KHI ĐI HỌC

Tiết học trước chúng ta đã nhắc tới, sự giáo dục trước khi đi học từ 0-3 tuổi, 4-6
tuổi. Vậy thì sự giáo dục trước khi đi học, chúng ta biết làm sao để giáo dục con cái
của mình đặt nền tảng cho sự giáo dục trước khi đi học. Và con trẻ dần dần lớn lên,
các em đi học rồi, chúng ta làm sao để giúp đỡ các em, đứng ở vai trò phụ đạo, chúng
ta làm sao giúp các em một tay, giúp các em không bị chướng ngại trong việc học tập
về sau.

[PHỤ ĐẠO CHO CON SAU KHI ĐI HỌC]
Diễn giảng: Cô giáo Dương Thục Phân
Thời gian: 06/2011
Địa điểm: Bắc Kinh
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn