Phim Mùa Xuân Ấm Áp

5.492 lượt xemBan biên tập Học Làm Người Tốt kính gửi đến quý liên hữu bộ phim “Mùa Xuân Ấm Áp”. Nội dung xoay quanh cô bé Hoa có lòng hiếu thảo, tâm nhẫn nhục và hiếu học đã cảm hóa được gia đình và làng xóm.
Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả mọi người đều khởi tâm hiếu kính.
Lồng tiếng: Phật tử Thiện Quang, Bích Ngọc ....