Khóa Lòng Phim VN

980 lượt xem► Danh sách Nhạc Phật Giáo:
https://www.youtube.com › watch ?v= cnZOb50K-DA&list= PLxuh6XW6nFm2nTNr6BN6q0MEILj9zquaZ

► Danh sách Pháp Âm Radio:
https://www.youtube.com › watch ?v= kVowQLG81OA&list= PLxuh6XW6nFm1jUmy_4YQbJ3sZhbTRO6Rb
============================================
- Biên tập, thực hiện các chương trình ca múa nhạc.
- Sản xuất ấn phẩm âm nhạc, phim truyện Phật Giáo.
- Dịch thuật, thuyết minh, lồng tiếng, đọc lời bình kinh sách.
Fanpage: https://www.facebook.com › nhanduyentam
Channel: https://www.youtube.com › nhanduyentam