Phiêu Bồng - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 2013 Phim Tài Liệu

1.510 lượt xemFilm về cuộc đời thiền sư Thích Nhất Hạnh, cuộc sống và việc làm của một vị thầy vĩ đại!
Được sản xuất bởi HKTV năm 2013.
Dịch và lồng tiếng: Diệu Linh.