Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký HT Tịnh Không

634 lượt xem

   
   

Pháp sư Tịnh Không giảng thuật
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa (theo bản in của Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội năm 2006)
Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Vạn Từ và Đức Phong