Niệm Phật Vãng Sanh, Chúng Ta Có Thể Làm Được Hay Không ? (Di Đà Đại Nguyện Lược Thuyết) HT Tịnh Không

562 lượt xem

   
   

Tịnh Không Lão Pháp Sư Chủ Giảng.
Giảng ngày 1/1/2018 - 3/1/2018.
Tại Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng Đài Bắc.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.
https://www.tinhkhongphapngu.net