Nhận Thức Thai Giáo Cô Dương Thục Phân

644 lượt xemNHẬN THỨC THAI GIÁO

Vậy chúng ta làm một người mẹ tốt như thế nào để nuôi dạy ra những người con tốt của chúng ta? Chúng ta bắt đầu dạy từ đâu? Bắt đầu dạy từ thai giáo, bắt đầu từ thai giáo, không phải bắt đầu từ khi sanh ra nhé! Từ sau khi ra đời thì chậm quá, nhưng ở đây có một điểm phải nói với mọi người, chúng ta đang chuẩn bị mang thai, chúng ta chuẩn bị mang thai, nếu như 2 vợ chồng chuẩn bị mang thai thì nhất định không thể vội vội vàng vàng, bởi vì nếu như các bạn vội vàng thì sẽ không có được con cái tốt, phải ghi nhớ.

[NHẬN THỨC THAI GIÁO]
Diễn giảng: Cô giáo Dương Thục Phân
Thời gian: 06/2011
Địa điểm: Bắc Kinh
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn