Lão Pháp Sư Đặc Biệt Khai Thị Trong Phật Sự Ngày Thứ Hai HT Tịnh Không

583 lượt xemPhòng hội nghị thứ nhất Trụ sở chính tổ chức Giáo khoa văn Liên hiệp quốc. Chư vị trưởng lão, các đạo hữu đồng tu đến từ các nơi trên thế giới, xin chào mọi người! Ai Di Đà Phật! Chấp sự bên này của chúng tôi nói với tôi, hôm nay còn một chút thời gian, hỏi tôi có muốn gặp mặt mọi người một chút không, tôi nói “Được”. Đến từ khắp nơi trên thế giới tụ hội lại một lần, mặc dù thời gian ngắn ngủi, cũng vô cùng đáng quý, chúng ta rất trân trọng. Ở nơi này, những việc tôi muốn nói với mọi người rất là nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là danh chính ngôn thuận, gọi là “danh không chính thì ngôn không thuận”. Hôm nay, chúng ta tụ hội về nơi này, nơi này không phải là một đạo tràng thông thường, là trụ sở chính của Tổ chức Giáo khoa văn Liên hiệp quốc. Chúng ta rất may mắn, tháng 9 năm ngoái, chúng ta đã nhận được văn kiện do trụ sở chính gửi cho chúng ta, cho phép chúng ta thiết lập một văn phòng ở nơi đây, tôi nghĩ rất nhiều đồng học đều đã đi xem qua, chứng tỏ Liên hiệp quốc đã khẳng định tôn giáo không phải mê tín. Lần đầu tiên tôi làm hoạt động ở đây là năm 2005, mười mấy năm nay, chúng ta năm nào cũng làm hoạt động ở đây, cho nên khuôn mặt đều khá là quen thuộc. Ý nghĩa của hoạt động này nằm ở đâu? Ở việc hóa giải xung đột, thúc đẩy xã hội an định, thế giới hòa bình.

[LÃO PHÁP SƯ ĐẶC BIỆT KHAI THỊ TRONG PHẬT SỰ NGÀY THỨ HAI]
Diễn giảng: Lão Hòa thượng Tịnh Không
Thời gian: 03/06/2018
Địa điểm: Tịnh Không hữu xã Tổ chức Giáo khoa văn Liên hiệp quốc - Phật sự Tam thời hệ niệm Hộ thế tiêu tai
Chuyển ngữ: Minh Hải