Làm Sao Để Xây Dựng Chánh Tri Chánh Kiến Trong Tu Học Thầy Thái Lễ Húc (PS Thành Đức)

785 lượt xem

   
   

LÀM SAO ĐỂ XÂY DỰNG CHÁNH TRI CHÁNH KIẾN TRONG TU HỌC " TẬP 1 "
Xin chào cả nhà, chúc mọi người buổi sáng cát tường, A Di Đà Phật! Lúc nãy huynh trưởng rất chu đáo, đã đặt cái ghế ở chỗ ngồi của Thành Đức nằm ngang lại, bởi vì huynh ấy biết là sau khi Thành Đức trị liệu xong thì không ngồi được, nên huynh ấy mới đặt ngang lại, nhưng bác sĩ dặn là sau 7 ngày thì đã có thể ngồi được rồi, trong vòng 7 ngày thì không được ngồi, bỗng nhiên Thành Đức có một suy nghĩ, bởi vì tổ sư Ấn Quang có nhấn mạnh rằng tất cả mọi sự đều không tách rời hai chữ nhân quả...
Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com