Làm Một Người Mẹ Tốt Như Thế Nào Cô Dương Thục Phân

712 lượt xem


LÀM MỘT NGƯỜI MẸ TỐT NHƯ THẾ NÀO?

Tiếp theo chúng ta xem tiếp, chúng ta làm sao để làm một người mẹ tốt. Sau khi đã làm vợ, nếu như chúng ta không kế hoạch hóa gia đình, có thể sẽ làm mẹ rất là nhanh, một hai năm là chúng ta đã làm mẹ rồi, vậy thì trước khi làm mẹ chúng ta phải nhận thức được sự vĩ đại của mẫu giáo, là mẹ của con cái, chức trách của người mẹ là hết sức quan trọng, cũng hết sức vĩ đại, khi quý vị có thể giáo dục ra thế hệ sau ưu tú, trụ cột ưu tú, trụ cột ưu tú của quốc gia xã hội, chúng ta là người làm mẹ, thành tựu này, sự vinh quang này thật sự là khiến người hết sức kính phục.

[LÀM MỘT NGƯỜI MẸ TỐT NHƯ THẾ NÀO?]
Diễn giảng: Cô giáo Dương Thục Phân
Thời gian: Ngày 19-22 tháng 5 năm 2010
Địa điểm: Trường bồi dưỡng giáo dục Dưỡng Chánh Bắc Kinh
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn

Làm Sao Để Làm Một Giáo Viên Mẫu Giáo Có Tình Thương | Cô giáo Dương Thục Phân

ftp://tw1.hwadzan.com/himp4/