Lá Rụng Về Cội, Hồi Quy Cực Lạc CS Lưu Tố Vân

504 lượt xem

   
   

Đại Hội Hoằng Pháp. Cư Sĩ Lưu Tố Vân giảng tại Singapore, ngày 31/12/2010