Kinh Vô Lượng Thọ lần 10 HT Tịnh Không

61.834 lượt xem

   
   

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Địa điểm: Singapore
Thời gian: 1998 - 2006
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
Người đọc: Thiện Quang & Hạnh Quang
https://www.tinhkhongphapngu.net