Khéo Học Phật Pháp Và Văn Hóa Truyền Thống HT Tịnh Không

543 lượt xemKHÉO HỌC PHẬT PHÁP VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

Hòa thượng chủ pháp, chư vị pháp sư, chư vị khách quý, chư vị đại đức, xin chào mọi người! Hôm nay là ngày đầu tiên của “Pháp hội Hệ niệm siêu độ hộ quốc tiêu tai tế tổ Thanh minh Hồng Kong năm Mậu Tuất 2018”, rất vui khi nhìn thấy mọi người tụ hội về đây, chung tay góp sức! Chúng ta từ năm 2012 đã bắt đầu tổ chức đại điển tế tổ, năm nay đã là năm thứ 7 rồi. Ý nghĩa của tế tổ là đề xướng hiếu đạo, dạy người ta không quên nguồn cội, gọi là “tri ân báo ân”, “đền ơn đáp nghĩa”. Hiếu kính là gốc rễ quan trọng của nhân đạo, người người phát huy tinh thần hiếu kính, phong khí xã hội sẽ trở nên đôn hậu. Cho nên “Luận ngữ” đã nói “Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu hĩ”. Ý nghĩa này là vô cùng trọng đại!

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn